Prohlášení o ochraně osobních údajů. Vítáme Vás na našich webových stránkách a jsme potěšeni Vaším zájmem. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí. Proto bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké údaje z Vaší návštěvy jsou zpracovávány a za jakým účelem. Co jsou osobní údaje? Pojem osobní údaje je definován v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). V souladu s ním jsou „osobní údaje“ všechny informace, které se vztahují k jedné určené nebo určitelné fyzické osobě. Do toho spadá tedy například Vaše skutečné jméno, adresa, telefonní číslo nebo Vaše datum narození. Použití údajů. Pokud v následujících odstavcích není uvedeno něco jiného, tak při používání našich webových stránek zásadně nejsou získávány, zpracovávány nebo používány žádné osobní údaje. Při prohlížení naší webové stránky dochází k přenosu některých informací, jako je například Vaše IP adresa. Poskytujete také informaci ohledně použitého koncového přístroje (počítač, smartphone, tablet, atd.), použitého prohlížeče (Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox, atd.), původu přístupu na webovou stránku, tzv. referreru (odkazující stránka), času přístupu, a přeneseného množství dat. Tato data nemůžeme použít k tomu, abychom identifikovali jednotlivého uživatele. Kromě toho nebude ani dodatečně možná identifikace na základě sloučení dat, protože k takovému sloučení nedochází. Vyhrazujeme si však dodatečné ověření těchto dat v případě odůvodněného podezření z protiprávního použití. Jejich ukládání je kromě toho nutné k zajištění řádného fungování naší webové stránky. Slouží navíc k optimalizaci a k zabezpečení našich systémů. V těchto účelech spočívá také náš oprávněný zájem na ukládání dat v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. COOKIES. Naše webová stránka používá cookies, aby mohla být naše nabídka pro uživatele optimální a efektivní. V tomto účelu spočívá také náš oprávněný zájem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Cookie je textový soubor, který zpravidla neobsahuje žádné osobní údaje. Osobní údaje, které o Vás ukládáme, mohou být přes cookie propojeny s uloženou a získanou informací z cookies. Cookie je přes webový server zasílán Vašemu webovému prohlížeči, který jej ukládá. Když si prohlížeč vyžádá ze serveru nějakou stránku, má server na základě cookies možnost prohlížeč opět identifikovat. Používáme především „session cookies“ (relační). „Session cookie“ je takový cookie, který je po ukončení session (relace) vymazán. V prohlížeči je možno nastavit možnost, že dostanete informaci o umístění cookies a že povolíte cookies pouze v konkrétním případě. Kromě toho je možné přijetí cookies buď v určitých případech nebo i všeobecně vyloučit a rovněž aktivovat automatické vymazání cookies při zavření prohlížeče. Pokud budete umístění cookies blokovat, nebudete moci používat všechny funkce naší webové stránky. Google Analytics. Tato webová stránka používá Google Analytics, službu k webové analýze od společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Používání zahrnuje režim „Universal Analytics“. Takto je možné přiřadit data, relace (sessions) a interakce probíhající na více přístrojích pseudonymnímu identifikačnímu číslu uživatele a analyzovat tak aktivity uživatele uskutečněné na různých přístrojích. Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a které umožňují analýzu toho, jak webovou stránku používáte. Informace vytvořené tímto cookie ohledně Vašeho používání této stránky jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam jsou ukládány. V případě aktivování anonymizace IP adresy na této webové stránce však Google Vaší IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím zkracuje. Pouze ve výjimečných případech dochází k přenosu celé IP adresy na server v USA a k jejímu zkrácení až tam. IP adresa přenesená Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics není slučována s jinými daty od Google. Z pověření provozovatele této webové stránky bude Google používat tyto informace k tomu, aby vyhodnotil Vaše užívání webové stránky, aby sestavil zprávu o aktivitách webové stránky a poskytl další služby spojené s používáním webové stránky a používáním internetu vůči provozovateli webové stránky. V těchto účelech spočívá také náš oprávněný zájem na zpracování dat. Právním podkladem pro použití služby Google Analytics je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Relace a kampaně jsou po ukončení určitého časového období ukončeny. Standardně jsou relace ukončovány po 30 minutách bez aktivity a kampaně po šesti měsících. Časový limit pro kampaně může být maximálně dva roky. Bližší informace o podmínkách používání a o ochraně údajů / dat najdete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/de. html resp. na adrese https://policies.google.com/?hl=de. Ukládání cookies můžete zamezit příslušným nastavením software Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete eventuálně moci používat v plném rozsahu veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zamezit sbírání dat vytvořených na základě cookie a vztahujících se na Vaše používání webové stránky (včetně Vaší IP adresy) pro společnost Google a zpracování těchto dat společností Google, když si stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče Add-on. Opt-out cookies zamezují budoucímu sběru Vašich údajů při návštěvě této webové stránky. K zamezení sběru dat prostřednictvím Universal Analytics na různých přístrojích musíte provést nastavení opt-out na všech používaných systémech. Když kliknete sem, tak bude umístěn opt-out cookie: Google Analytics deaktivovat. KONTAKT. Evidujeme osobní údaje, které nám sdělíte sama/sám od sebe, například když s námi navážete kontakt. Tyto osobní údaje, které nám budou zaslány tímto způsobem, budeme samozřejmě používat pouze k tomu účelu, ke kterému nám je při navázání kontaktu poskytnete. Sdělení takových údajů se uskutečňuje výslovně na bázi dobrovolnosti a s Vaším svolením. Pokud se zde jedná o údaje týkající se komunikačních kanálů (například e-mailová adresa, telefonní číslo), dáváte nám navíc svůj souhlas s tím, že Vás budeme příp. prostřednictvím tohoto komunikačního kanálu kontaktovat, abychom zodpověděli Váš požadavek. Vaše prohlášení o udělení souhlasu můžete samozřejmě do budoucna kdykoliv odvolat. Zašlete v tomto případě laskavě e-mail na adresu: dataprivacy@nemak.com. Právním podkladem pro zpracování údajů je při existenci souhlasu čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.  Právním podkladem pro zpracování údajů, které byly zaslány v souvislosti se zasláním e-mailu, je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Vaše údaje, které jsme získali v rámci navázání kontaktu, vymažeme, jakmile již pro dosažení účelu jejich získání nebudou potřebné. Žádost o pracovní místo. V naší společnosti se můžete také elektronickou cestou ucházet o pracovní místo v naší společnosti. Vaše údaje budeme samozřejmě používat výhradně ke zpracování Vaší žádosti o místo a nebudeme je poskytovat třetím osobám mimo koncern Nemak. Ohledně dalších informací věnujte pozornost prohlášení o souhlasu v procesu ucházení se o místo a prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci našeho systému managementu uchazečů o pracovní místo (successfactors). Nepředávání údajů třetím osobám. Údaje nejsou předávány třetím osobám, ledaže bychom k tomu byli zavázáni zákonem. Pokud se externí poskytovatelé služeb dostanou do styku s Vašimi osobními údaji, tak jsme právními, technickými a organizačními opatřeními a také pravidelnými kontrolami zajistili, že tito dodržují předpisy zákonů o ochraně osobních údajů. Bezpečnost. Učinili jsme rozsáhlá technická a podniková ochranná opatření na ochranu Vašich údajů před náhodnými nebo úmyslnými manipulacemi, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní procesy jsou pravidelně ověřovány a jsou přizpůsobovány technologickému pokroku. Vaše práva. Rádi Vám podáme informaci o tom, zda a jaké Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy. Kromě toho Vám za příslušných zákonných předpokladů přísluší právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), právo na vymazání (čl. 17 GDPR), právo na podání námitky (čl. 21 GDPR) a právo na přenositelnost dat (čl. 20 GDPR). Nehledě na tato práva a na možnost uplatnění jiného správního nebo soudního opravného prostředku máte kdykoliv možnost uplatnění svého práva na stížnost u dozorčího orgánu, zejména v členském státě Vašeho místa pobytu, Vašeho pracoviště nebo místa údajného porušení předpisů, pokud jste toho názoru, že zpracovávání osobních údajů, které se Vás týkají, porušuje právní předpisy ochrany osobních údajů (čl. 77 GDPR). Vaše dotazy směřujte laskavě na adresu: dataprivacy@nemak.com. Zodpovědná osoba. Zodpovědnou osobou ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je (zodpovědné oddělení Nemak Global)

Poskytněte nám prosím, svou e-mailovou adresu, abychom vám mohli zaslat odkaz na pracovní pozici. Pro vytvoření žádosti o pracovní pozici je zapotřebí větší obrazovka, proto otevírejte e-mail na zařízení s plným rozlišením.
Chcete-li vyzkoušet všechny možnosti webu, je potřeba používat zařízení s plným zobrazením
OK

Privacy Policy

Registration data and certain other information about User is subject to Nemak’s Privacy Policy, which is set forth in the following paragraphs.

This Privacy Policy sets forth the guidelines Nemak ("Company") uses for protecting the information you ("User" or "you") provide to us during visits to www.nemak.com (this "Site" or our "Site"). Company abides by the principles set forth in the Safe Harbor framework regarding the collection, use, and retention of data from the European Union.

Company is the sole owner of the information collected on this Site. Company will not sell, share, or rent this information to others in ways different from what is disclosed in this statement. Company collects information from you at several different points on our Site.

1. INFORMATION COLLECTED. When you visit www.nemak.com, you may provide us with different types of information: personal information you knowingly choose to disclose that is collected on an individual basis and web site use information collected on an aggregate basis as you and others browse our Site.

Personal Information You Choose to Provide: We receive and store any information you enter on our Site or give us in any other way. It is completely optional for you to participate. For example, we request information from you if you submit a resume with us. In this instance above, or similar instances, we may ask for your name, e-mail address and resume, as well as other similar personal information that is needed to register with us.

Web Site Use Information: Company receives and stores certain types of information whenever you visit our Site through the use of "cookies." A "cookie" is an element of data that a web site can send to your browser, which may then be stored on your system and is used to provide you with tailored information from a web site. In most instances, you can set your browser to notify you when you receive a cookie, giving you a chance to decide whether to accept it. We use cookie information for automatic user recognition and to improve your overall on-line experience with Company.
E-mail Information: If you choose to correspond further with us through e-mail, we reserve the right to retain the content of your e-mail messages together with your e-mail addresses and our responses.

2. USE OF INFORMATION. Company will not trade, rent or sell your personal information. We use the personal information we collect for the purposes of administering our business activities, providing customer service and making other products and services available to our customers. Occasionally, we may also use the information we collect to notify you about important changes to our Site or new products or services. Users who do not wish to receive those mailings (whether e-mail or paper mail) or who believe they are receiving those mailings by mistake can contact Company and request removal from the mailing list by e-mail at inquiries@nemak.com

3. SHARING INFORMATION WITH OUTSIDE PARTIES. From time to time we may share the information we collect with agents, contractors or affiliates of Company for the purpose of providing services to Company.

4. COMPLIANCE WITH THE LAW. Company reserves the right to release personal information when it believes it is appropriate to comply with the law, other agreements, or to protect the rights, property, or safety of Company, our users or others.

5. OPT OUT. Our users are given the opportunity to "Opt Out" of having their personal information disclosed, used or distributed to third-parties and the opportunity to "Opt Out" of having us use the personal information for a purpose which is incompatible with the purpose for which it was originally collected or subsequently authorized by the User. To "Opt Out" request by e-mail to inquiries@nemak.com

6. ACCESS TO YOUR INFORMATION. Company provides you access to your personal information. You may update correct, add to or remove your personal information by e-mail to inquiries@nemak.com

7. PUBLIC FORUMS. Company may in the future provide on-line bulletin boards, forums, and/or chat rooms for users who visit our Site. Be advised that any postings by a user will not be protected or confidential.

8. SECURITY. Company works to protect the security of your information during transmission by using software, which encrypts the information you provide to us.

9. THIRD PARTY SITES. Please be aware that other web sites that may be accessed through our Site may collect personally identifiable information about you. These links are provided as a convenience to you and the inclusion of the link does not imply Company's endorsement of any other company, its web site, its privacy practices or the products and services it sells. The information practices of those third-party web sites are not covered by this Privacy Policy.

10. CHANGES IN THE PRIVACY POLICY. Company reserves the right to modify this Privacy Policy any time from time to time.

11. YOUR ACCEPTANCE OF THESE TERMS. By using this Site, you signify your assent to this Privacy Policy. If you do not agree to this Privacy Policy, please do not use our Site. Your continued use of this Site following the posting of changes to these provisions will mean you accept those changes.

12. COMPLAINTS. If you feel Company is not abiding by this Privacy Policy, please contact us by e-mail to inquiries@nemak.com

13. QUESTIONS OR COMMENTS? If you have any questions or comments about this Privacy Policy please contact Company by 
e-mail to inquiries@nemak.com

This Privacy Statement is posted and effective as of April 1, 2004.

VIOLATIONS AND INDEMNITY. Nemak reserves the right to seek all remedies available at law and in equity for violations of these Terms of Use, including suspension or blocking of your access to this Site. Our failure to enforce any provisions of these Terms of Use will not constitute a waiver of such provision or our legal or equitable rights. You agree to defend and indemnify the Company, its subsidiaries, affiliates, directors and employees from and against any and all damages, claims, liabilities and costs arising directly or indirectly from your violation of these Terms of Use or your use of this Site.

SECURITIES LAWS. This Site may include statements concerning Company's operations, prospects, financial condition and demand for our products, as well as plans and objectives that are forward looking. These statements are based upon current expectations and are made pursuant to the safe harbor provisions of the Private Litigation Reform Act of 1995. These statements are assumptions that are subject to many factors, many of which are beyond Company's control and, therefore, actual results could differ materially from those included in or contemplated by the statements. The Site and the information contained herein do not constitute an offer or a solicitation for the sale of securities. None of the information contained in this Site is intended to be, and shall not be deemed to be, incorporated into any securities-related filings or documents.

INFORMATION/PRESS RELEASES. This Site may contain information and press releases concerning Company. While this information was believed to be accurate to the best of Company's knowledge when put on this Site, Company expressly disclaims any duty or obligation to update such information or keep such information current.

TERMINATION OR SUSPENSION. You agree that Company, in its sole discretion, at any time and for any reason may terminate your use of the Site, and Company may, in its sole discretion, limit or suspend in whole or in part any User's access to the Site.

ENTIRE AGREEMENT. This agreement sets forth the entire agreement and complete understanding of the parties with respect to the use of the Site and supersedes all other agreements, understandings, negotiations, warranties, representations between the parties. This agreement may be amended or waived only in writing and signed by both parties.

GENERAL. User agrees to review these Terms of Use prior to reviewing any information from the Site. Any cause of action User may have with regard to the use of this Site must be instituted within one (1) year after the claim or cause of action arises or be deemed forever waived and barred. If any court of competent jurisdiction finds any provision of this Agreement to be unenforceable, such provision shall be enforced to the maximum extent permissible, and the remainder of this Agreement shall be separately enforced.

© Nemak. All Rights Reserved

Vize společnosti
Staňte se součástí úspěšné a inovativní společnosti, která se stará o energetickou efektivitu vozidel.

Vize vozidel, která budou stále bezpečnější a se stále větší úsporou pohonných hmot, podněcuje přední automobilové výrobce k neustálému snižování jejich hmotnosti, aniž by to vyžadovalo kompromisní řešení v oblasti kvality i zmíněné bezpečnosti. Nemak je předním dodavatelem inovativních odlehčených konstrukcí pro celosvětový automobilový průmysl a zcela se specializoval na vývoj a výrobu hliníkových součástek pro pohony (hlavy válců, motorové bloky a díly do převodovek) a příslušných konstrukčních řešení karoserií. 

Za dlouhotrvajícím růstem firmy stojí právě tato technická inteligence, která přinesla důvěru nejvýznamnějších automobilových výrobců.

Připojte se k týmu vynalézavých odborníků, kteří se při práci vzájemně inspirují, pomáhají si a společně směřují k cíli, kterým je lehčí a ekologičtější automobilový průmysl.