Adatvédelmi nyilatkozat. Üdvözöljük weboldalainkon, s örülünk az érdeklődésének. Az Ön személyes adatainak védelme fontos számunkra. Ezért alább szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy látogatásának mely adatait milyen célokra használjuk. Melyek a személyes adatok? A személyes adatok fogalmát az általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation, rövidítve GDPR) határozza meg. Eszerint „személyes adat” azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Ide tartozik például az Ön neve, címe, telefonszáma és születési ideje. Adatok felhasználása. Hacsak a következő szakaszokban nem közlünk mást, weboldalaink használata közben nem gyűjtünk, nem kezelünk és nem használunk személyes adatokat. Weboldalunk felhívásakor továbbítódik néhány információ, például az Ön IP-címe. Felvilágosítást adnak a használt eszközről (számítógép, okostelefon, táblagép stb.), a használt böngészőről (Internet Explorer, Safari, Firefox stb.), a weboldalhoz való hozzáférés pontos idejéről, az ún. referrerről (előzőleg meglátogatott oldal) és az átadott adatmennyiségről is. Ezeket az adatokat nem használhatjuk fel az egyes felhasználók azonosításához. Ezenkívül később sem lehetséges az adatok összekapcsolásával történő azonosítás, mivel ilyen összekapcsolásra nem kerül sor. Mindazonáltal fenntartjuk magunknak a jogot, hogy visszamenőleg felülvizsgáljuk ezeket az adatokat, ha alapos gyanú merül fel a jogellenes felhasználásról. A tárolás ezenkívül weboldalunk megfelelő működésének biztosításához is szükséges. Ezen túlmenően rendszereink optimalizálására és biztonságának fenntartására is szolgál. Ezeken a célokon alapszik az adattárolást érintő jogos érdekünk is a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint. Cookie-k. Weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ kínálatunk kényelmesebbé és hatékonyabbá tétele érdekében. Ezen a célon alapszik jogos érdekünk is a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint. A cookie szöveges fájl, mely általában nem tartalmaz személyes adatokat. A cookie-t a weboldalt kiszolgáló szerver küldi az Ön böngészőjének, és a böngésző tárolja azt. Ha a böngésző a szervertől lekér egy oldalt, a szerver a cookie-nak köszönhetően felismeri a böngészőt. Mi főleg „session cookie”-kat használunk. A „session cookie” ideiglenes cookie, a munkamenet végén törlődik. A böngészőben beállítható, hogy a látogató információt kapjon a cookie-k elhelyezéséről, és azt csak egyedi esetben engedje meg. Ezenkívül bizonyos esetekre vagy általánosan kizárható a cookie-k elfogadása, valamint bekapcsolható az, hogy a böngésző bezárásakor a cookie-k automatikusan törlődjenek. Ha letiltja a cookie-k elhelyezését, nem fogja tudni használni weboldalunk minden funkcióját. Google Analytics. Ez a weboldal használja a Google Analytics alkalmazást, ami a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google”) webelemző szolgáltatása. A használat magában foglalja a „Universal Analytics” üzemmódot. Ezáltal lehetséges az adatok, munkamenetek és interakciók több eszközön történő hozzárendelése egy álneves felhasználói azonosítóhoz, így elemezve a felhasználónak az eszközökön folytatott tevékenységét. A Google Analytics úgynevezett „cookie”-kat, szöveges fájlokat alkalmaz, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak, lehetővé téve a weboldal Ön általi használatának elemzését. A cookie által előállított információt az Ön weboldalhasználatáról a Google általában az Egyesült Államokban üzemelő szerveréhez továbbítja, és ott tárolja. Abban az esetben, amennyiben az IP-névtelenítés ezen a weboldalon aktív, a Google a felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződő államaiban előzetesen lerövidíti. Csak kivételes esetekben küldi a teljes IP-címet a Google az Egyesült Államokban üzemelő szerverére, és ott rövidíti le a címet. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által elküldött IP-címet a Google nem kapcsolja össze a birtokában lévő egyéb adatokkal. A jelen weboldal üzemeltetőjének megbízása alapján a Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje, Ön hogyan használja a weboldalt, jelentéseket állítson össze a weboldalon végzett tevékenységekről, valamint további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője részére a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatban. E célok alapján is jogos érdekünk az adatkezelés. A Google Analytics alkalmazásának jogi alapja a GDPR 6. cikke (1) bek. 1. mondatának f) pontja. A munkamenetek és kampányok bizonyos idő elteltével befejeződnek. Alapértelmezés szerint a munkamenetek befejeződnek, ha 30 percig nincs tevékenység, a kampányok pedig hat hónap elteltével fejeződnek be. Az időbeli korlátozás kampányoknál legfeljebb két év lehet. További információ a felhasználási feltételekről és az adatvédelemről e címek alatt található: https://www.google.com/analytics/terms/de.html és https://policies.google.com/?hl=de. A cookie-k tárolását a böngészőszoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja; azonban vegye figyelembe, hogy ha ezt megteszi, akkor adott esetben nem tudja teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját. Ezenkívül a Browser-Add-on böngésző bővítmény letöltésével és telepítésével megakadályozhatja a cookie által előállított, a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címét is) elküldését és ezen adatok Google által történő kezelését. A letiltó cookie-k megakadályozzák az adatok jövőbeli gyűjtését, amikor Ön meglátogatja ezt a weboldalt. Ha különböző eszközökön szeretné megakadályozni, hogy a Universal Analytics adatokat gyűjtsön, akkor a letiltást az összes használt rendszeren el kell végeznie. Ha ide kattint, megtörténik a letiltó cookie beállítása: Google Analytics letiltása. Kapcsolat. Személyes adatokat akkor gyűjtünk, ha Ön önkéntesen közli velünk azokat, például, amikor kapcsolatba lép velünk. Természetesen az ily módon átadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyre Ön a kapcsolatfelvételnél rendelkezésre bocsátotta ezeket. Ezen adatok közlése kifejezetten önkéntes alapon és az Ön hozzájárulásával történik. Amennyiben az adatok kommunikációs csatornát (például e-mail-címet, telefonszámot) jelentenek, akkor Ön hozzájárul ahhoz is, hogy adott esetben ezen kommunikációs csatornán keresztül is kapcsolatba lépjünk Önnel kérdésének megválaszolásához. Hozzájárulási nyilatkozatait természetesen a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Kérjük, ehhez küldjön e-mailt erre a címre: dataprivacy@nemak.com Az adatkezelés jogi alapja az érintett hozzájárulása esetén a GDPR 6. cikke (1) bek. 1. mondatának a) pontja.  E-mail küldésével átadott adatok kezelésének jogi alapja a GDPR 6. cikke (1) bek. 1. mondatának f) pontja. A kapcsolatfelvétel keretében kapott adatait azonnal törölni fogjuk, ha az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük. Pályázás. Elektronikus úton is benyújthatja pályázatát vállalatunknak. Adatait természetesen kizárólag pályázatának feldolgozásához használjuk fel, és nem adjuk tovább a Nemak konszernen kívüli harmadik félnek. További információért, kérjük, vegye figyelembe a pályázási folyamatban a hozzájárulási nyilatkozatot és a pályázókezelő rendszerünkön (Successfactors) belül az adatvédelmi nyilatkozatot. Nincs adattovábbítás harmadik fél számára. Az adatait harmadik fél részére nem továbbítjuk, kivéve, ha erre törvény kötelez minket. Amennyiben külső szolgáltatók kapcsolatba kerülnek személyes adataival, törvényi, műszaki és szervezeti intézkedésekkel, valamint rendszeres ellenőrzésekkel biztosítottuk, hogy azok betartsák az adatvédelmi törvények előírásait. Biztonság. Széles körű technikai és működési óvintézkedéseket vezettünk be adatainak védelmére véletlen vagy szándékos manipulációval, adatvesztéssel, megsemmisítéssel vagy jogosulatlan hozzáféréssel szemben. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen felülvizsgáljuk, és hozzáigazítjuk a technológiai fejlődéshez. Az Ön jogai Szívesen adunk felvilágosítást arról, tároljuk-e az Ön személyes adatait, s ha igen, melyeket. Ezenfelül Önt a mindenkori törvényi előfeltételek mellett megilleti a helyesbítéshez való jog (a GDPR 16. cikke), az adatkezelés korlátozásához való jog (a GDPR 18. cikke), a törléshez való jog (a GDPR 17. cikke), a tiltakozáshoz való jog (a GDPR 21. cikke) és az adathordozhatósághoz való jog (a GDPR 20. cikke). Ezen jogok és az egyéb érvényesíthető közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelmi jogi előírásokat (a GDPR 77. cikke). Kérjük, kérdéseit e címre küldje: dataprivacy@nemak.com. Felelős adatkezelő. Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében az adatkezelő. Ide beírandó: NEMAK SAB de CV Libramiento Arco Vial Km. 3.8, García, Nuevo León C.P. 66000 Telephone: +52 81 87485200 Telefax: +52 81 87485210 Email: inquires@nemak.com Web: www.nemak.com

Kérjük, adja meg e-mail címét, amire az álláslehetőségre mutató linket küldhetjük. Javasolt a szélesebb kijelző használata, ezért kérjük, teljes képernyőn nyissa meg a levelet!
In order to improve your experience on the site, full scale device is required
OK

Privacy Policy

Registration data and certain other information about User is subject to Nemak’s Privacy Policy, which is set forth in the following paragraphs.

This Privacy Policy sets forth the guidelines Nemak ("Company") uses for protecting the information you ("User" or "you") provide to us during visits to www.nemak.com (this "Site" or our "Site"). Company abides by the principles set forth in the Safe Harbor framework regarding the collection, use, and retention of data from the European Union.

Company is the sole owner of the information collected on this Site. Company will not sell, share, or rent this information to others in ways different from what is disclosed in this statement. Company collects information from you at several different points on our Site.

1. INFORMATION COLLECTED. When you visit www.nemak.com, you may provide us with different types of information: personal information you knowingly choose to disclose that is collected on an individual basis and web site use information collected on an aggregate basis as you and others browse our Site.

Personal Information You Choose to Provide: We receive and store any information you enter on our Site or give us in any other way. It is completely optional for you to participate. For example, we request information from you if you submit a resume with us. In this instance above, or similar instances, we may ask for your name, e-mail address and resume, as well as other similar personal information that is needed to register with us.

Web Site Use Information: Company receives and stores certain types of information whenever you visit our Site through the use of "cookies." A "cookie" is an element of data that a web site can send to your browser, which may then be stored on your system and is used to provide you with tailored information from a web site. In most instances, you can set your browser to notify you when you receive a cookie, giving you a chance to decide whether to accept it. We use cookie information for automatic user recognition and to improve your overall on-line experience with Company.
E-mail Information: If you choose to correspond further with us through e-mail, we reserve the right to retain the content of your e-mail messages together with your e-mail addresses and our responses.

2. USE OF INFORMATION. Company will not trade, rent or sell your personal information. We use the personal information we collect for the purposes of administering our business activities, providing customer service and making other products and services available to our customers. Occasionally, we may also use the information we collect to notify you about important changes to our Site or new products or services. Users who do not wish to receive those mailings (whether e-mail or paper mail) or who believe they are receiving those mailings by mistake can contact Company and request removal from the mailing list by e-mail at inquiries@nemak.com

3. SHARING INFORMATION WITH OUTSIDE PARTIES. From time to time we may share the information we collect with agents, contractors or affiliates of Company for the purpose of providing services to Company.

4. COMPLIANCE WITH THE LAW. Company reserves the right to release personal information when it believes it is appropriate to comply with the law, other agreements, or to protect the rights, property, or safety of Company, our users or others.

5. OPT OUT. Our users are given the opportunity to "Opt Out" of having their personal information disclosed, used or distributed to third-parties and the opportunity to "Opt Out" of having us use the personal information for a purpose which is incompatible with the purpose for which it was originally collected or subsequently authorized by the User. To "Opt Out" request by e-mail to inquiries@nemak.com

6. ACCESS TO YOUR INFORMATION. Company provides you access to your personal information. You may update correct, add to or remove your personal information by e-mail to inquiries@nemak.com

7. PUBLIC FORUMS. Company may in the future provide on-line bulletin boards, forums, and/or chat rooms for users who visit our Site. Be advised that any postings by a user will not be protected or confidential.

8. SECURITY. Company works to protect the security of your information during transmission by using software, which encrypts the information you provide to us.

9. THIRD PARTY SITES. Please be aware that other web sites that may be accessed through our Site may collect personally identifiable information about you. These links are provided as a convenience to you and the inclusion of the link does not imply Company's endorsement of any other company, its web site, its privacy practices or the products and services it sells. The information practices of those third-party web sites are not covered by this Privacy Policy.

10. CHANGES IN THE PRIVACY POLICY. Company reserves the right to modify this Privacy Policy any time from time to time.

11. YOUR ACCEPTANCE OF THESE TERMS. By using this Site, you signify your assent to this Privacy Policy. If you do not agree to this Privacy Policy, please do not use our Site. Your continued use of this Site following the posting of changes to these provisions will mean you accept those changes.

12. COMPLAINTS. If you feel Company is not abiding by this Privacy Policy, please contact us by e-mail to inquiries@nemak.com

13. QUESTIONS OR COMMENTS? If you have any questions or comments about this Privacy Policy please contact Company by 
e-mail to inquiries@nemak.com

This Privacy Statement is posted and effective as of April 1, 2004.

VIOLATIONS AND INDEMNITY. Nemak reserves the right to seek all remedies available at law and in equity for violations of these Terms of Use, including suspension or blocking of your access to this Site. Our failure to enforce any provisions of these Terms of Use will not constitute a waiver of such provision or our legal or equitable rights. You agree to defend and indemnify the Company, its subsidiaries, affiliates, directors and employees from and against any and all damages, claims, liabilities and costs arising directly or indirectly from your violation of these Terms of Use or your use of this Site.

SECURITIES LAWS. This Site may include statements concerning Company's operations, prospects, financial condition and demand for our products, as well as plans and objectives that are forward looking. These statements are based upon current expectations and are made pursuant to the safe harbor provisions of the Private Litigation Reform Act of 1995. These statements are assumptions that are subject to many factors, many of which are beyond Company's control and, therefore, actual results could differ materially from those included in or contemplated by the statements. The Site and the information contained herein do not constitute an offer or a solicitation for the sale of securities. None of the information contained in this Site is intended to be, and shall not be deemed to be, incorporated into any securities-related filings or documents.

INFORMATION/PRESS RELEASES. This Site may contain information and press releases concerning Company. While this information was believed to be accurate to the best of Company's knowledge when put on this Site, Company expressly disclaims any duty or obligation to update such information or keep such information current.

TERMINATION OR SUSPENSION. You agree that Company, in its sole discretion, at any time and for any reason may terminate your use of the Site, and Company may, in its sole discretion, limit or suspend in whole or in part any User's access to the Site.

ENTIRE AGREEMENT. This agreement sets forth the entire agreement and complete understanding of the parties with respect to the use of the Site and supersedes all other agreements, understandings, negotiations, warranties, representations between the parties. This agreement may be amended or waived only in writing and signed by both parties.

GENERAL. User agrees to review these Terms of Use prior to reviewing any information from the Site. Any cause of action User may have with regard to the use of this Site must be instituted within one (1) year after the claim or cause of action arises or be deemed forever waived and barred. If any court of competent jurisdiction finds any provision of this Agreement to be unenforceable, such provision shall be enforced to the maximum extent permissible, and the remainder of this Agreement shall be separately enforced.

© Nemak. All Rights Reserved

ÖSSZES ELÉRHETŐ ÁLLÁS
1

2

3

Kiemelt álláshirdetések
Lead Engineer (m/w) Werkzeugbau Permanent - Frankfurt, Europe
Technical Sales Engineer (m/w) Automotive Permanent - Frankfurt, Europe
Werkstudent Sales Engineering (m/w) Temporary - Frankfurt, Europe
IT Leader CZR Permanent - Most, Europe
Történetek a Nemak-ról
Konczos Kornél mesél a Nemak-nál befutott karrieréről Több
Konczos Kornél, üzletfejlesztési részlegvezető a Nemak Győr Kft-nél
Kiemelt álláshirdetések
Lead Engineer (m/w) Werkzeugbau Permanent - Frankfurt, Europe
Technical Sales Engineer (m/w) Automotive Permanent - Frankfurt, Europe
Werkstudent Sales Engineering (m/w) Temporary - Frankfurt, Europe
IT Leader CZR Permanent - Most, Europe