Veri Koruma Beyanı

İnternet sitemize hoş geldiniz der, şirketimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
Kişisel bilgilerinizin korunması bizim için önemli bir konudur. Bu sebeple sitemizi ziyaretinizde hangi bilgilerinizin, hangi amaçla kullanılıyor olduğu konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel bilgiler nelerdir?
Kişisel bilgiler kavramı, Alman Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) hükümleri kapsamında tanımlanmıştır. Bu hükümler anlamında “kişisel bilgiler”, teşhis edilen veya edilebilir gerçek şahıslara ilişkin bütün bilgileri kapsamaktadır. Bu bilgiler kapsamına örneğin resmi soyadınız, adresiniz, telefon numaranız veya doğum tarihiniz girmektedir.


Bilgilerin kullanılması

Aşağıdaki kısımlarda başka türlü açıklanmadığı takdirde, internet si¬te-lerimizin kullanımı esnasında prensip olarak kişisel bilgiler toplanmamakta, işlenmemekte veya kullanılmamaktadır.


İnternet sitemize erişim sağlandığında örneğin IP adresiniz gibi bazı bilgiler aktarılmaktadır. Bu bilgiler ayrıca kullanılan nihai cihaz (bilgisayar, akıllı telefon, tablet vs. gibi), kullanılan tarayıcı (İnternet Explorer, Safari, Firefox vs.), internet sitesine erişim sağlanan saat ve tarih, Referrer diye tanımlanan bilgi ve aktarılan veri miktarları hakkında veriler de içermektedir.
Bu bilgiler, tarafımızdan kullanıcının teşhis edilmesi amacı için kullanılamamaktadır. Ayrıca daha sonra bilgileri irtibatlandırmak suretiyle kimlik teşhisi de mümkün değildir, zira böyle bir irtibatlandırma yapıl¬ma-maktadır. Ancak yasadışı kullanıma ilişkin haklı bir şüphe duyulduğunda bu bilgileri sonradan inceleme hakkımızı saklı tutuyoruz. Ayrıca bu bilgilerin saklanması internet sitemizin usulüne uygun şekilde çalışması için gereklidir. Bu bilgiler, bunun yanı sıra sistemlerimizin güvenliğini en uygun seviyeye getirmeye de yaramaktadır. DSGVO’nun 6. maddesi, 1. fıkrası, f harfine göre verilerin saklanması yönündeki haklı menfaatimiz de bu amaçlara dayanmaktadır.


Çerezler
Teklifimizi kullanıcıya uygun ve verimli kılmak amacı ile internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. DSGVO’nun 6. maddesi, 1. fıkrası, f harfine göre haklı menfaatimiz de bu amaca dayanmaktadır. Çerez kavramı, normal olarak kişisel bilgi içermeyen bir metin dosyasını tanımlamaktadır. Söz konusu çerez, bir web sunucusu üzerinden sizin internet tarayıcınıza gönderilmekte ve bu tarayıcınız tarafından saklanmaktadır. Tarayıcı, sunucudan bir sayfanın açılmasını talep ettiğinde sunucu bu çerezler sayesinde tarayıcıyı yeniden teşhis etme olanağına sahip kılınmaktadır.
Biz ağırlıklı olarak “Session Cookies” türü (oturumla sınırlı) çerezler kullanmaktayız. “Session Cookie” kavramı, oturum sonunda silinen çerezleri ifade etmektedir.
Tarayıcınızda çerezlerin kullanılması halinde sizi bilgilendirmesi ve bazı çerezlere sadece belli başlı durumlarda izin verilmesi yönünde ayarları etkinleştirebilirsiniz. Ayrıca çerezlerin belli durumlarda veya genel olarak ret edilmesi ve tarayıcınızı kapattığınızda çerezlerin de otomatikman silinmesi modunu da etkinleştirebilirsiniz.
Çerezlerin kullanılmasını bloke etmeniz halinde internet sitemizin bütün işlevlerini kullanamayacaksınız.


Google Analytics
Bu internet sitesi, Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; “Google“) şirketine ait “Google Analytics internet analiz hizmetini kullanmaktadır. Sitenin kullanımı “Universal Analytics” işletim türünü kapsamaktadır. Bu şekilde verilerin, oturumların ve karşılıklı etkileşimlerin çok sayıda cihazı kapsayacak şekilde takma ad taşıyan bir kullanıcı ID’si ile irtibatlandırılması ve aynı kullanıcının farklı cihazlar üzerinden ortaya koyduğu faaliyetlerinin analiz edilmesi mümkündür.
Google Analytics, “Cookies” olarak adlandırılan ve bilgisayarınıza kaydedilen ve internet sitesinin tarafınızdan nasıl kullanıldığının analizini mümkün kılan metin dosyaları kullanmaktadır. Bu internet sitesinin tarafınızdan nasıl kullanıldığına ilişkin “Cookie” tarafından oluşturulan bilgiler, olağan durumlarda Google’in ABD’deki bir sunucusuna iletilmekte ve orada saklanmaktadır. Bu internet sitesinde IP’nizin anonimize edilmesi modunun etkinleştirilmesi halinde IP adresiniz Google tarafından sadece Avrupa Birliğine üye ülkelerde veya Avrupa Ekonomik Alanı anlaşmasına taraf ülkelerde önceden kısaltılmaktadır. Sadece istisnai durumlarda IP adresinizin tümü ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. Google Analytics kapsamında tarayıcınız tarafından gönderilen IP adresi Google’in diğer bilgileri ile birleştirilmemektedir. Google bu bilgileri, bu internet sitesini işletenin talimatı üzerine, internet sitesinin tarafınızdan kullanımını analiz etmek, internet site aktiviteleriniz hakkında raporlar derlemek ve internet sitesi ve internet kullanımıyla bağlantılı diğer hizmetleri, site işletenine sağlayabilmek amacıyla kullanacaktır. Bu amaçlar, aynı zamanda verilerin işlenmesine dair haklı menfaatimizin dayanağını da oluşturmaktadır. Google Analytics’in kullanılmasına ilişkin yasal dayanak, Alman Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, 1 b cümlesidir. Oturumlar ve kampanyalar, belli bir süre sonunda sonlandırılır. Oturumlar, standart olarak aktivitesiz geçen 30 dakika sonra, kampanyalar ise altı ay sonra sonlandırılır. Kampanyaların zaman limiti azami iki yıldır. Kullanma şartları ve veri korumayla ilgili ayrıntılı bilgilere https://www.google.com/analytics/terms/de.html veya https://policies.google.com/?hl=de adreslerinden erişebilirsiniz.
Tarayıcınızdaki ilgili ayarlarla çerezlerin kaydedilmesini önleyebilirsiniz; ancak bu durumda internet sitesinin bütün işlevlerini tüm kapsamıyla kullanamayacak olduğunuzu hatırlatmak isteriz. Bunun yanı sıra ilgili çerez tarafından oluşturulan ve internet sitesinin tarafınızdan kullanımına ilişkin bilgilerin (IP adresiniz de dâhil) Google’a gönderilmesini ve bu bilgilerin Google tarafından işlenmesini engellemek istiyorsanız, ilgili Browser-Add-on yazılımını bilgisayarınıza indirip kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Opt-Out türü çerezler, gelecekte bu internet sitesini ziyaret ettiğinizde size ait verilerin toplanmasını engeller. Bu bilgilerin farklı cihazlar üzerinden Universal Analytics yazılımıyla toplanmasını engellemek istiyorsanız, kullandığınız bütün sistemlerde Opt-Out modunu etkinleştirmeniz gerekmektedir. Opt-Out-Cookie modunu etkinleştirmek için tıklayınız: Google Analytics deaktivieren.

İletişim
Kişisel bilgilerinizi, örneğin bizimle iletişime geçtiğiniz durumlarda olduğu gibi sadece sizin tarafınızdan bize iletildiği takdirde topluyoruz. Bize bu şekilde iletilen kişisel bilgilerinizi, doğal olarak sadece bizimle iletişime geçmenizdeki amacınız doğrultusunda kullanıyoruz. Bu bilgileri bizimle paylaşmanız tamamen gönüllü olup, sadece sizin rızanızla gerçekleşmektedir. Bu bilgilerin sadece iletişim kanallarına (örneğin e-posta adresi, telefon numarası gibi) ilişkin bilgiler olması halinde, ilgili sorularınıza cevap mahiyetinde sizinle iletişime geçebilmemiz için bu kanalları kullanmamızı da kabul etmiş sayılıyorsunuz.
Kabul beyanlarınızı, gelecek için geçerli olmak üzere istediğiniz an geri çekebilirsiniz. Bunun için lütfen şu adresimize bir e-posta iletisi gönderiniz: dataprivacy@nemak.com
Kabul beyanınızın mevcut olduğu durumda verilerinizin işlenmesine yasal dayanak teşkil eden maddeler, Alman Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, 1 a cümlesidir.
Bize e-posta iletisi yoluyla aktarılan verilerinizin işlenmesine yasal dayanak teşkil eden maddeler, Alman Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, 1 f cümlesidir.
Bizimle iletişime geçmenizden dolayı elde edeceğimiz kişisel bilgileriniz, toplanmasıyla ulaşılmak istenen amaç için artık ihtiyaç duyulmadığı anda silinecektir.

İş başvuruları
Şirketimize yöneltmek istediğiniz iş başvurularınızı elektronik ortamda da gönderebilirsiniz. Bu bağlamda vereceğiniz kişisel bilgilerinizi sadece iş başvurunuzun değerlendirilmesi için kullanacak ve Nemak Şirketler Grubu haricindeki üçüncü taraflarla paylaşmayacağız. Daha fazla bilgi için iş başvuru sürecindeki rıza beyanını ve iş başvuruları yönetim sistemimiz dâhilindeki (başarı faktörü) veri koruma beyanını dikkate almanızı rica ederiz.

Verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır
Yasal bir zorunluluk olmadıkça verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır. Harici hizmet sağlayıcılarıyla kişisel bilgilerinizin paylaşıldığı durumlarda ise, bu sağlayıcıların da veri koruma mevzuatlarına uymalarını sağlayacak yasal, teknik ve lojistik tedbirler almış bulunuyor ve bu uygunluğu düzenli aralıklarla yaptığımız kontrollerle temin ediyoruz.


Güvenlik
Size ait bilgilerin tesadüfen veya kasıtlı olarak manipüle edilmekten, kaybolmaktan, tahrip edilmekten veya bunlara yetkisiz kişilerce erişimden korunması amacıyla kapsamlı teknik ve işletme esaslı koruyucu tedbirler almış bulunuyoruz. Güvenlik yöntemlerimiz düzenli aralıklarla kontrol edilmekte ve teknolojik gelişmelere uyarlanmaktadır.


Haklarınız
Size ait kişisel bilgilerin tarafımızdan saklanıp saklanmadığı ve bu bilgilerin neler olduğu konusunda size memnuniyetle bilgi verebiliriz. Bunun yanı sıra ilgili yasal koşulların yerine gelmiş olması durumunda bu bilgileri düzeltme (DSGVO madde 16), işlenmesini kısıtlama (DSGVO madde 18), silinmesini talep etme (DSGVO madde 17), bunlara itiraz etme (DSGVO madde 21) ve bu verilerin aktarılması (DSGVO madde 20) haklarına da sahipsiniz.
Bu haklarınızdan ve konuyla ilgili diğer türlü idari yasal yollara veya mahkeme kanun yoluna başvuru olanaklarınızdan bağımsız olarak, sizinle ilgili kişisel bilgilerin işlenmesinin veri koruma mevzuatlarına aykırı olduğu kanaatinde iseniz, özellikle kaldığınız, işyerinizin bulunduğu veya muhtemel ihlalin gerçekleştiği sözleşme tarafı ülkenin denetim makamına istediğiniz an itiraz etme olanağına da sahipsiniz (DSGVO madde 77).
Sorularınızı lütfen şu adrese yöneltiniz:
dataprivacy@nemak.com
Sorumlu
Alman Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) hükümleri anlamında sorumlu
Buraya yazılacak:
NEMAK SAB de CV
Libramiento Arco Vial
Km. 3.8, García, Nuevo León
C.P. 66000
Telephone: +52 81 87485200
Telefax: +52 81 87485210
Email: inquires@nemak.com
Web: www.nemak.com

 

İlan edilen pozisyona ilişkin linki gönderebilmemiz için lütfen bize e-posta adresinizi bildirin. Başvuru için daha büyük bir ekrana ihtiyaç duyarsınız. Bu nedenle e-postayı tam ekran modunda açın.
In order to improve your experience on the site, full scale device is required
OK

Privacy Policy

Registration data and certain other information about User is subject to Nemak’s Privacy Policy, which is set forth in the following paragraphs.

This Privacy Policy sets forth the guidelines Nemak ("Company") uses for protecting the information you ("User" or "you") provide to us during visits to www.nemak.com (this "Site" or our "Site"). Company abides by the principles set forth in the Safe Harbor framework regarding the collection, use, and retention of data from the European Union.

Company is the sole owner of the information collected on this Site. Company will not sell, share, or rent this information to others in ways different from what is disclosed in this statement. Company collects information from you at several different points on our Site.

1. INFORMATION COLLECTED. When you visit www.nemak.com, you may provide us with different types of information: personal information you knowingly choose to disclose that is collected on an individual basis and web site use information collected on an aggregate basis as you and others browse our Site.

Personal Information You Choose to Provide: We receive and store any information you enter on our Site or give us in any other way. It is completely optional for you to participate. For example, we request information from you if you submit a resume with us. In this instance above, or similar instances, we may ask for your name, e-mail address and resume, as well as other similar personal information that is needed to register with us.

Web Site Use Information: Company receives and stores certain types of information whenever you visit our Site through the use of "cookies." A "cookie" is an element of data that a web site can send to your browser, which may then be stored on your system and is used to provide you with tailored information from a web site. In most instances, you can set your browser to notify you when you receive a cookie, giving you a chance to decide whether to accept it. We use cookie information for automatic user recognition and to improve your overall on-line experience with Company.
E-mail Information: If you choose to correspond further with us through e-mail, we reserve the right to retain the content of your e-mail messages together with your e-mail addresses and our responses.

2. USE OF INFORMATION. Company will not trade, rent or sell your personal information. We use the personal information we collect for the purposes of administering our business activities, providing customer service and making other products and services available to our customers. Occasionally, we may also use the information we collect to notify you about important changes to our Site or new products or services. Users who do not wish to receive those mailings (whether e-mail or paper mail) or who believe they are receiving those mailings by mistake can contact Company and request removal from the mailing list by e-mail at inquiries@nemak.com

3. SHARING INFORMATION WITH OUTSIDE PARTIES. From time to time we may share the information we collect with agents, contractors or affiliates of Company for the purpose of providing services to Company.

4. COMPLIANCE WITH THE LAW. Company reserves the right to release personal information when it believes it is appropriate to comply with the law, other agreements, or to protect the rights, property, or safety of Company, our users or others.

5. OPT OUT. Our users are given the opportunity to "Opt Out" of having their personal information disclosed, used or distributed to third-parties and the opportunity to "Opt Out" of having us use the personal information for a purpose which is incompatible with the purpose for which it was originally collected or subsequently authorized by the User. To "Opt Out" request by e-mail to inquiries@nemak.com

6. ACCESS TO YOUR INFORMATION. Company provides you access to your personal information. You may update correct, add to or remove your personal information by e-mail to inquiries@nemak.com

7. PUBLIC FORUMS. Company may in the future provide on-line bulletin boards, forums, and/or chat rooms for users who visit our Site. Be advised that any postings by a user will not be protected or confidential.

8. SECURITY. Company works to protect the security of your information during transmission by using software, which encrypts the information you provide to us.

9. THIRD PARTY SITES. Please be aware that other web sites that may be accessed through our Site may collect personally identifiable information about you. These links are provided as a convenience to you and the inclusion of the link does not imply Company's endorsement of any other company, its web site, its privacy practices or the products and services it sells. The information practices of those third-party web sites are not covered by this Privacy Policy.

10. CHANGES IN THE PRIVACY POLICY. Company reserves the right to modify this Privacy Policy any time from time to time.

11. YOUR ACCEPTANCE OF THESE TERMS. By using this Site, you signify your assent to this Privacy Policy. If you do not agree to this Privacy Policy, please do not use our Site. Your continued use of this Site following the posting of changes to these provisions will mean you accept those changes.

12. COMPLAINTS. If you feel Company is not abiding by this Privacy Policy, please contact us by e-mail to inquiries@nemak.com

13. QUESTIONS OR COMMENTS? If you have any questions or comments about this Privacy Policy please contact Company by 
e-mail to inquiries@nemak.com

This Privacy Statement is posted and effective as of April 1, 2004.

VIOLATIONS AND INDEMNITY. Nemak reserves the right to seek all remedies available at law and in equity for violations of these Terms of Use, including suspension or blocking of your access to this Site. Our failure to enforce any provisions of these Terms of Use will not constitute a waiver of such provision or our legal or equitable rights. You agree to defend and indemnify the Company, its subsidiaries, affiliates, directors and employees from and against any and all damages, claims, liabilities and costs arising directly or indirectly from your violation of these Terms of Use or your use of this Site.

SECURITIES LAWS. This Site may include statements concerning Company's operations, prospects, financial condition and demand for our products, as well as plans and objectives that are forward looking. These statements are based upon current expectations and are made pursuant to the safe harbor provisions of the Private Litigation Reform Act of 1995. These statements are assumptions that are subject to many factors, many of which are beyond Company's control and, therefore, actual results could differ materially from those included in or contemplated by the statements. The Site and the information contained herein do not constitute an offer or a solicitation for the sale of securities. None of the information contained in this Site is intended to be, and shall not be deemed to be, incorporated into any securities-related filings or documents.

INFORMATION/PRESS RELEASES. This Site may contain information and press releases concerning Company. While this information was believed to be accurate to the best of Company's knowledge when put on this Site, Company expressly disclaims any duty or obligation to update such information or keep such information current.

TERMINATION OR SUSPENSION. You agree that Company, in its sole discretion, at any time and for any reason may terminate your use of the Site, and Company may, in its sole discretion, limit or suspend in whole or in part any User's access to the Site.

ENTIRE AGREEMENT. This agreement sets forth the entire agreement and complete understanding of the parties with respect to the use of the Site and supersedes all other agreements, understandings, negotiations, warranties, representations between the parties. This agreement may be amended or waived only in writing and signed by both parties.

GENERAL. User agrees to review these Terms of Use prior to reviewing any information from the Site. Any cause of action User may have with regard to the use of this Site must be instituted within one (1) year after the claim or cause of action arises or be deemed forever waived and barred. If any court of competent jurisdiction finds any provision of this Agreement to be unenforceable, such provision shall be enforced to the maximum extent permissible, and the remainder of this Agreement shall be separately enforced.

© Nemak. All Rights Reserved

Öne Çıkanlar

...more

Öne Çıkanlar
Take a look on our featured jobs

New, unique, highly specialized, overseas... These are just some of the characteristics of this set of job opportunities waiting for you. As a global company, we are always looking for the best talent for a wide range of areas, career stages, geographic locations. We invite you to review our featured jobs list, your next career move might be waiting here for you to find it

Öne Çıkanlar
Posted: 15.03.2018 00:00:00
Req. ID 21159
Posted: 15.03.2018 00:00:00 Global - Frankfurt Permanent Full Time
Posted: 15.03.2018 00:00:00
Req. ID 21160
Posted: 15.03.2018 00:00:00 Global - Frankfurt Permanent Full Time
Posted: 19.02.2018 00:00:00
Req. ID 22442
Posted: 19.02.2018 00:00:00 Global - Most Permanent Full Time
Previous 1 Next