Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vítáme Vás na našich webových stránkách a jsme potěšeni Vaším zájmem.
Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí. Proto bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké údaje z Vaší návštěvy jsou zpracovávány a za jakým účelem.

Co jsou osobní údaje?
Pojem osobní údaje je definován v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). V souladu s ním jsou „osobní údaje“ všechny informace, které se vztahují k jedné určené nebo určitelné fyzické osobě. Do toho spadá tedy například Vaše skutečné jméno, adresa, telefonní číslo nebo Vaše datum narození.

Použití údajů

Pokud v následujících odstavcích není uvedeno něco jiného, tak při používání našich webových stránek zásadně nejsou získávány, zpracovávány nebo používány žádné osobní údaje.


Při prohlížení naší webové stránky dochází k přenosu některých informací, jako je například Vaše IP adresa. Poskytujete také informaci ohledně použitého koncového přístroje (počítač, smartphone, tablet, atd.), použitého prohlížeče (Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox, atd.), původu přístupu na webovou stránku, tzv. referreru (odkazující stránka), času přístupu, a přeneseného množství dat.
Tato data nemůžeme použít k tomu, abychom identifikovali jednotlivého uživatele. Kromě toho nebude ani dodatečně možná identifikace na základě sloučení dat, protože k takovému sloučení nedochází. Vyhrazujeme si však dodatečné ověření těchto dat v případě odůvodněného podezření z protiprávního použití. Jejich ukládání je kromě toho nutné k zajištění řádného fungování naší webové stránky. Slouží navíc k optimalizaci a k zabezpečení našich systémů. V těchto účelech spočívá také náš oprávněný zájem na ukládání dat v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Cookies
Naše webová stránka používá cookies, aby mohla být naše nabídka pro uživatele optimální a efektivní. V tomto účelu spočívá také náš oprávněný zájem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Cookie je textový soubor, který zpravidla neobsahuje žádné osobní údaje. Osobní údaje, které o Vás ukládáme, mohou být přes cookie propojeny s uloženou a získanou informací z cookies. Cookie je přes webový server zasílán Vašemu webovému prohlížeči, který jej ukládá. Když si prohlížeč vyžádá ze serveru nějakou stránku, má server na základě cookies možnost prohlížeč opět identifikovat.
Používáme především „session cookies“ (relační). „Session cookie“ je takový cookie, který je po ukončení session (relace) vymazán.
V prohlížeči je možno nastavit možnost, že dostanete informaci o umístění cookies a že povolíte cookies pouze v konkrétním případě. Kromě toho je možné přijetí cookies buď v určitých případech nebo i všeobecně vyloučit a rovněž aktivovat automatické vymazání cookies při zavření prohlížeče.
Pokud budete umístění cookies blokovat, nebudete moci používat všechny funkce naší webové stránky.


Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu k webové analýze od společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Používání zahrnuje režim „Universal Analytics“. Takto je možné přiřadit data, relace (sessions) a interakce probíhající na více přístrojích pseudonymnímu identifikačnímu číslu uživatele a analyzovat tak aktivity uživatele uskutečněné na různých přístrojích.
Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a které umožňují analýzu toho, jak webovou stránku používáte. Informace vytvořené tímto cookie ohledně Vašeho používání této stránky jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam jsou ukládány. V případě aktivování anonymizace IP adresy na této webové stránce však Google Vaší IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím zkracuje. Pouze ve výjimečných případech dochází k přenosu celé IP adresy na server v USA a k jejímu zkrácení až tam. IP adresa přenesená Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics není slučována s jinými daty od Google. Z pověření provozovatele této webové stránky bude Google používat tyto informace k tomu, aby vyhodnotil Vaše užívání webové stránky, aby sestavil zprávu o aktivitách webové stránky a poskytl další služby spojené s používáním webové stránky a používáním internetu vůči provozovateli webové stránky. V těchto účelech spočívá také náš oprávněný zájem na zpracování dat. Právním podkladem pro použití služby Google Analytics je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Relace a kampaně jsou po ukončení určitého časového období ukončeny. Standardně jsou relace ukončovány po 30 minutách bez aktivity a kampaně po šesti měsících. Časový limit pro kampaně může být maximálně dva roky. Bližší informace o podmínkách používání a o ochraně údajů / dat najdete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/de. html resp. na adrese https://policies.google.com/?hl=de.
Ukládání cookies můžete zamezit příslušným nastavením software Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete eventuálně moci používat v plném rozsahu veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zamezit sbírání dat vytvořených na základě cookie a vztahujících se na Vaše používání webové stránky (včetně Vaší IP adresy) pro společnost Google a zpracování těchto dat společností Google, když si stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče Add-on. Opt-out cookies zamezují budoucímu sběru Vašich údajů při návštěvě této webové stránky. K zamezení sběru dat prostřednictvím Universal Analytics na různých přístrojích musíte provést nastavení opt-out na všech používaných systémech. Když kliknete sem, tak bude umístěn opt-out cookie: Google Analytics deaktivovat.

Kontakt
Evidujeme osobní údaje, které nám sdělíte sama/sám od sebe, například když s námi navážete kontakt. Tyto osobní údaje, které nám budou zaslány tímto způsobem, budeme samozřejmě používat pouze k tomu účelu, ke kterému nám je při navázání kontaktu poskytnete. Sdělení takových údajů se uskutečňuje výslovně na bázi dobrovolnosti a s Vaším svolením. Pokud se zde jedná o údaje týkající se komunikačních kanálů (například e-mailová adresa, telefonní číslo), dáváte nám navíc svůj souhlas s tím, že Vás budeme příp. prostřednictvím tohoto komunikačního kanálu kontaktovat, abychom zodpověděli Váš požadavek.
Vaše prohlášení o udělení souhlasu můžete samozřejmě do budoucna kdykoliv odvolat. Zašlete v tomto případě laskavě e-mail na adresu: dataprivacy@nemak.com.
Právním podkladem pro zpracování údajů je při existenci souhlasu čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.
Právním podkladem pro zpracování údajů, které byly zaslány v souvislosti se zasláním e-mailu, je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.
Vaše údaje, které jsme získali v rámci navázání kontaktu, vymažeme, jakmile již pro dosažení účelu jejich získání nebudou potřebné.


Žádost o pracovní místo
V naší společnosti se můžete také elektronickou cestou ucházet o pracovní místo v naší společnosti. Vaše údaje budeme samozřejmě používat výhradně ke zpracování Vaší žádosti o místo a nebudeme je poskytovat třetím osobám mimo koncern Nemak. Ohledně dalších informací věnujte pozornost prohlášení o souhlasu v procesu ucházení se o místo a prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci našeho systému managementu uchazečů o pracovní místo (successfactors).

Nepředávání údajů třetím osobám
Údaje nejsou předávány třetím osobám, ledaže bychom k tomu byli zavázáni zákonem. Pokud se externí poskytovatelé služeb dostanou do styku s Vašimi osobními údaji, tak jsme právními, technickými a organizačními opatřeními a také pravidelnými kontrolami zajistili, že tito dodržují předpisy zákonů o ochraně osobních údajů.

Bezpečnost
Učinili jsme rozsáhlá technická a podniková ochranná opatření na ochranu Vašich údajů před náhodnými nebo úmyslnými manipulacemi, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní procesy jsou pravidelně ověřovány a jsou přizpůsobovány technologickému pokroku.

Newsletter
Chcete-li si objednat odběr našich novinek (newsletter), musíte uvést svou e-mailovou adresu, na kterou chcete novinky dostávat. Zasílání newsletterů je prováděno pouze s Vaším výslovným svolením. Po zadání své e-mailové adresy dostanete na tuto uvedenou e-mailovou adresu potvrzovací e-mail. Zasílání newsletterů je prováděno pouze po explicitním potvrzení kliknutím na odkaz uvedený v potvrzovacím e-mailu (tzv. double-opt-in). Vaši e-mailovou adresu zpracováváme pouze za účelem doručování newsletterů, právním podkladem pro zpracování údajů po přihlášení se k odběru newsletterů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

Vaše e-mailová adresa bude uložena tak dlouho, dokud odběr newsletterů neodhlásíte. Máte do budoucna samozřejmě kdykoliv právo na odvolání svolení, které jste udělil(a), a na odhlášení newsletterů. Za tímto účelem klikněte na příslušný odkaz v zaslaném newsletteru nebo zašlete e-mail na adresu dataprivacy@nemak.com


Vaše práva
Rádi Vám podáme informaci o tom, zda a jaké Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy. Kromě toho Vám za příslušných zákonných předpokladů přísluší právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), právo na vymazání (čl. 17 GDPR), právo na podání námitky (čl. 21 GDPR) a právo na přenositelnost dat (čl. 20 GDPR).
Nehledě na tato práva a na možnost uplatnění jiného správního nebo soudního opravného prostředku máte kdykoliv možnost uplatnění svého práva na stížnost u dozorčího orgánu, zejména v členském státě Vašeho místa pobytu, Vašeho pracoviště nebo místa údajného porušení předpisů, pokud jste toho názoru, že zpracovávání osobních údajů, které se Vás týkají, porušuje právní předpisy ochrany osobních údajů (čl. 77 GDPR).

Vaše dotazy směřujte laskavě na adresu:
dataprivacy@nemak.com
Zodpovědná osoba
Zodpovědnou osobou ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je

NEMAK SAB de CV

Libramiento Arco Vial
3.8, García, Nuevo León
C.P. 66000
Telephone: +52 81 87485200
Telefax: +52 81 87485210
Web: www.nemak.com
Nemak S.A. is represented by:
Armando Tamez
Commercial Register: 14723*9
Tax I.D. (RFC): TNE940608HS5

 

Poskytněte nám prosím, svou e-mailovou adresu, abychom vám mohli zaslat odkaz na pracovní pozici. Pro vytvoření žádosti o pracovní pozici je zapotřebí větší obrazovka, proto otevírejte e-mail na zařízení s plným rozlišením.
Chcete-li vyzkoušet všechny možnosti webu, je potřeba používat zařízení s plným zobrazením
OK

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vítáme Vás na našich webových stránkách a jsme potěšeni Vaším zájmem.
Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí. Proto bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké údaje z Vaší návštěvy jsou zpracovávány a za jakým účelem.

Co jsou osobní údaje?
Pojem osobní údaje je definován v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). V souladu s ním jsou „osobní údaje“ všechny informace, které se vztahují k jedné určené nebo určitelné fyzické osobě. Do toho spadá tedy například Vaše skutečné jméno, adresa, telefonní číslo nebo Vaše datum narození.

Použití údajů

Pokud v následujících odstavcích není uvedeno něco jiného, tak při používání našich webových stránek zásadně nejsou získávány, zpracovávány nebo používány žádné osobní údaje.


Při prohlížení naší webové stránky dochází k přenosu některých informací, jako je například Vaše IP adresa. Poskytujete také informaci ohledně použitého koncového přístroje (počítač, smartphone, tablet, atd.), použitého prohlížeče (Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox, atd.), původu přístupu na webovou stránku, tzv. referreru (odkazující stránka), času přístupu, a přeneseného množství dat.
Tato data nemůžeme použít k tomu, abychom identifikovali jednotlivého uživatele. Kromě toho nebude ani dodatečně možná identifikace na základě sloučení dat, protože k takovému sloučení nedochází. Vyhrazujeme si však dodatečné ověření těchto dat v případě odůvodněného podezření z protiprávního použití. Jejich ukládání je kromě toho nutné k zajištění řádného fungování naší webové stránky. Slouží navíc k optimalizaci a k zabezpečení našich systémů. V těchto účelech spočívá také náš oprávněný zájem na ukládání dat v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Cookies
Naše webová stránka používá cookies, aby mohla být naše nabídka pro uživatele optimální a efektivní. V tomto účelu spočívá také náš oprávněný zájem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Cookie je textový soubor, který zpravidla neobsahuje žádné osobní údaje. Osobní údaje, které o Vás ukládáme, mohou být přes cookie propojeny s uloženou a získanou informací z cookies. Cookie je přes webový server zasílán Vašemu webovému prohlížeči, který jej ukládá. Když si prohlížeč vyžádá ze serveru nějakou stránku, má server na základě cookies možnost prohlížeč opět identifikovat. 
Používáme především „session cookies“ (relační). „Session cookie“ je takový cookie, který je po ukončení session (relace) vymazán. 
V prohlížeči je možno nastavit možnost, že dostanete informaci o umístění cookies a že povolíte cookies pouze v konkrétním případě. Kromě toho je možné přijetí cookies buď v určitých případech nebo i všeobecně vyloučit a rovněž aktivovat automatické vymazání cookies při zavření prohlížeče. 
Pokud budete umístění cookies blokovat, nebudete moci používat všechny funkce naší webové stránky.


Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu k webové analýze od společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Používání zahrnuje režim „Universal Analytics“. Takto je možné přiřadit data, relace (sessions) a interakce probíhající na více přístrojích pseudonymnímu identifikačnímu číslu uživatele a analyzovat tak aktivity uživatele uskutečněné na různých přístrojích.
Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a které umožňují analýzu toho, jak webovou stránku používáte. Informace vytvořené tímto cookie ohledně Vašeho používání této stránky jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam jsou ukládány. V případě aktivování anonymizace IP adresy na této webové stránce však Google Vaší IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím zkracuje. Pouze ve výjimečných případech dochází k přenosu celé IP adresy na server v USA a k jejímu zkrácení až tam. IP adresa přenesená Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics není slučována s jinými daty od Google. Z pověření provozovatele této webové stránky bude Google používat tyto informace k tomu, aby vyhodnotil Vaše užívání webové stránky, aby sestavil zprávu o aktivitách webové stránky a poskytl další služby spojené s používáním webové stránky a používáním internetu vůči provozovateli webové stránky. V těchto účelech spočívá také náš oprávněný zájem na zpracování dat. Právním podkladem pro použití služby Google Analytics je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Relace a kampaně jsou po ukončení určitého časového období ukončeny. Standardně jsou relace ukončovány po 30 minutách bez aktivity a kampaně po šesti měsících. Časový limit pro kampaně může být maximálně dva roky. Bližší informace o podmínkách používání a o ochraně údajů / dat najdete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/de. html resp. na adrese https://policies.google.com/?hl=de.
Ukládání cookies můžete zamezit příslušným nastavením software Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete eventuálně moci používat v plném rozsahu veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zamezit sbírání dat vytvořených na základě cookie a vztahujících se na Vaše používání webové stránky (včetně Vaší IP adresy) pro společnost Google a zpracování těchto dat společností Google, když si stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče Add-on. Opt-out cookies zamezují budoucímu sběru Vašich údajů při návštěvě této webové stránky. K zamezení sběru dat prostřednictvím Universal Analytics na různých přístrojích musíte provést nastavení opt-out na všech používaných systémech. Když kliknete sem, tak bude umístěn opt-out cookie: Google Analytics deaktivovat.

Kontakt
Evidujeme osobní údaje, které nám sdělíte sama/sám od sebe, například když s námi navážete kontakt. Tyto osobní údaje, které nám budou zaslány tímto způsobem, budeme samozřejmě používat pouze k tomu účelu, ke kterému nám je při navázání kontaktu poskytnete. Sdělení takových údajů se uskutečňuje výslovně na bázi dobrovolnosti a s Vaším svolením. Pokud se zde jedná o údaje týkající se komunikačních kanálů (například e-mailová adresa, telefonní číslo), dáváte nám navíc svůj souhlas s tím, že Vás budeme příp. prostřednictvím tohoto komunikačního kanálu kontaktovat, abychom zodpověděli Váš požadavek.
Vaše prohlášení o udělení souhlasu můžete samozřejmě do budoucna kdykoliv odvolat. Zašlete v tomto případě laskavě e-mail na adresu: dataprivacy@nemak.com.
Právním podkladem pro zpracování údajů je při existenci souhlasu čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR. 
Právním podkladem pro zpracování údajů, které byly zaslány v souvislosti se zasláním e-mailu, je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. 
Vaše údaje, které jsme získali v rámci navázání kontaktu, vymažeme, jakmile již pro dosažení účelu jejich získání nebudou potřebné.


Žádost o pracovní místo
V naší společnosti se můžete také elektronickou cestou ucházet o pracovní místo v naší společnosti. Vaše údaje budeme samozřejmě používat výhradně ke zpracování Vaší žádosti o místo a nebudeme je poskytovat třetím osobám mimo koncern Nemak. Ohledně dalších informací věnujte pozornost prohlášení o souhlasu v procesu ucházení se o místo a prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci našeho systému managementu uchazečů o pracovní místo (successfactors).

Nepředávání údajů třetím osobám
Údaje nejsou předávány třetím osobám, ledaže bychom k tomu byli zavázáni zákonem. Pokud se externí poskytovatelé služeb dostanou do styku s Vašimi osobními údaji, tak jsme právními, technickými a organizačními opatřeními a také pravidelnými kontrolami zajistili, že tito dodržují předpisy zákonů o ochraně osobních údajů.

Bezpečnost
Učinili jsme rozsáhlá technická a podniková ochranná opatření na ochranu Vašich údajů před náhodnými nebo úmyslnými manipulacemi, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní procesy jsou pravidelně ověřovány a jsou přizpůsobovány technologickému pokroku.

Newsletter
Chcete-li si objednat odběr našich novinek (newsletter), musíte uvést svou e-mailovou adresu, na kterou chcete novinky dostávat. Zasílání newsletterů je prováděno pouze s Vaším výslovným svolením. Po zadání své e-mailové adresy dostanete na tuto uvedenou e-mailovou adresu potvrzovací e-mail. Zasílání newsletterů je prováděno pouze po explicitním potvrzení kliknutím na odkaz uvedený v potvrzovacím e-mailu (tzv. double-opt-in). Vaši e-mailovou adresu zpracováváme pouze za účelem doručování newsletterů, právním podkladem pro zpracování údajů po přihlášení se k odběru newsletterů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

Vaše e-mailová adresa bude uložena tak dlouho, dokud odběr newsletterů neodhlásíte. Máte do budoucna samozřejmě kdykoliv právo na odvolání svolení, které jste udělil(a), a na odhlášení newsletterů. Za tímto účelem klikněte na příslušný odkaz v zaslaném newsletteru nebo zašlete e-mail na adresudataprivacy@nemak.com


Vaše práva
Rádi Vám podáme informaci o tom, zda a jaké Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy. Kromě toho Vám za příslušných zákonných předpokladů přísluší právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), právo na vymazání (čl. 17 GDPR), právo na podání námitky (čl. 21 GDPR) a právo na přenositelnost dat (čl. 20 GDPR). 
Nehledě na tato práva a na možnost uplatnění jiného správního nebo soudního opravného prostředku máte kdykoliv možnost uplatnění svého práva na stížnost u dozorčího orgánu, zejména v členském státě Vašeho místa pobytu, Vašeho pracoviště nebo místa údajného porušení předpisů, pokud jste toho názoru, že zpracovávání osobních údajů, které se Vás týkají, porušuje právní předpisy ochrany osobních údajů (čl. 77 GDPR).

Vaše dotazy směřujte laskavě na adresu:
dataprivacy@nemak.com
Zodpovědná osoba 
Zodpovědnou osobou ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je

NEMAK SAB de CV

Libramiento Arco Vial
3.8, García, Nuevo León
C.P. 66000
Telephone: +52 81 87485200
Telefax: +52 81 87485210
Web: www.nemak.com
Nemak S.A. is represented by: 
Armando Tamez
Commercial Register: 14723*9
Tax I.D. (RFC): TNE940608HS5

Vybrané nabídky práce
Abteilungsleiter Arbeitssicherheit (m/w) Permanent - Dillingen, Europe
Projektingenieur Industrie 4.0 (m/w) Permanent - Frankfurt, Europe
Lead Engineer (m/w) Werkzeugbau Permanent - Frankfurt, Europe
Máte touhu po vzrušujících projektech?
Inovace, inovace, inovace - máte příležitost tvořit s námi budoucnost odlehčování automobilů Více
Nemak@Euroguss 2018, Naše prezentace na předním veletrhu slévárenského průmyslu
Vybrané nabídky práce
Abteilungsleiter Arbeitssicherheit (m/w) Permanent - Dillingen, Europe
Projektingenieur Industrie 4.0 (m/w) Permanent - Frankfurt, Europe
Lead Engineer (m/w) Werkzeugbau Permanent - Frankfurt, Europe