Adatvédelmi nyilatkozat

Üdvözöljük weboldalainkon, s örülünk az érdeklődésének.
Az Ön személyes adatainak védelme fontos számunkra. Ezért alább szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy látogatásának mely adatait milyen célokra használjuk.

Melyek a személyes adatok?
A személyes adatok fogalmát az általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation, rövidítve GDPR) határozza meg. Eszerint „személyes adat” azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Ide tartozik például az Ön neve, címe, telefonszáma és születési ideje.


Adatok felhasználása

Hacsak a következő szakaszokban nem közlünk mást, weboldalaink használata közben nem gyűjtünk, nem kezelünk és nem használunk személyes adatokat.


Weboldalunk felhívásakor továbbítódik néhány információ, például az Ön IP-címe. Felvilágosítást adnak a használt eszközről (számítógép, okostelefon, táblagép stb.), a használt böngészőről (Internet Explorer, Safari, Firefox stb.), a weboldalhoz való hozzáférés pontos idejéről, az ún. referrerről (előzőleg meglátogatott oldal) és az átadott adatmennyiségről is.
Ezeket az adatokat nem használhatjuk fel az egyes felhasználók azonosításához. Ezenkívül később sem lehetséges az adatok összekapcsolásával történő azonosítás, mivel ilyen összekapcsolásra nem kerül sor. Mindazonáltal fenntartjuk magunknak a jogot, hogy visszamenőleg felülvizsgáljuk ezeket az adatokat, ha alapos gyanú merül fel a jogellenes felhasználásról. A tárolás ezenkívül weboldalunk megfelelő működésének biztosításához is szükséges. Ezen túlmenően rendszereink optimalizálására és biztonságának fenntartására is szolgál. Ezeken a célokon alapszik az adattárolást érintő jogos érdekünk is a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint.


Cookie-k
Weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ kínálatunk kényelmesebbé és hatékonyabbá tétele érdekében. Ezen a célon alapszik jogos érdekünk is a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint. A cookie szöveges fájl, mely általában nem tartalmaz személyes adatokat. A cookie-t a weboldalt kiszolgáló szerver küldi az Ön böngészőjének, és a böngésző tárolja azt. Ha a böngésző a szervertől lekér egy oldalt, a szerver a cookie-nak köszönhetően felismeri a böngészőt.
Mi főleg „session cookie”-kat használunk. A „session cookie” ideiglenes cookie, a munkamenet végén törlődik.
A böngészőben beállítható, hogy a látogató információt kapjon a cookie-k elhelyezéséről, és azt csak egyedi esetben engedje meg. Ezenkívül bizonyos esetekre vagy általánosan kizárható a cookie-k elfogadása, valamint bekapcsolható az, hogy a böngésző bezárásakor a cookie-k automatikusan törlődjenek.
Ha letiltja a cookie-k elhelyezését, nem fogja tudni használni weboldalunk minden funkcióját.
Google Analytics
Ez a weboldal használja a Google Analytics alkalmazást, ami a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google”) webelemző szolgáltatása. A használat magában foglalja a „Universal Analytics” üzemmódot. Ezáltal lehetséges az adatok, munkamenetek és interakciók több eszközön történő hozzárendelése egy álneves felhasználói azonosítóhoz, így elemezve a felhasználónak az eszközökön folytatott tevékenységét.


A Google Analytics úgynevezett „cookie”-kat, szöveges fájlokat alkalmaz, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak, lehetővé téve a weboldal Ön általi használatának elemzését. A cookie által előállított információt az Ön weboldalhasználatáról a Google általában az Egyesült Államokban üzemelő szerveréhez továbbítja, és ott tárolja. Abban az esetben, amennyiben az IP-névtelenítés ezen a weboldalon aktív, a Google a felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződő államaiban előzetesen lerövidíti. Csak kivételes esetekben küldi a teljes IP-címet a Google az Egyesült Államokban üzemelő szerverére, és ott rövidíti le a címet. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által elküldött IP-címet a Google nem kapcsolja össze a birtokában lévő egyéb adatokkal. A jelen weboldal üzemeltetőjének megbízása alapján a Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje, Ön hogyan használja a weboldalt, jelentéseket állítson össze a weboldalon végzett tevékenységekről, valamint további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője részére a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatban. E célok alapján is jogos érdekünk az adatkezelés. A Google Analytics alkalmazásának jogi alapja a GDPR 6. cikke (1) bek. 1. mondatának f) pontja. A munkamenetek és kampányok bizonyos idő elteltével befejeződnek. Alapértelmezés szerint a munkamenetek befejeződnek, ha 30 percig nincs tevékenység, a kampányok pedig hat hónap elteltével fejeződnek be. Az időbeli korlátozás kampányoknál legfeljebb két év lehet. További információ a felhasználási feltételekről és az adatvédelemről e címek alatt található: https://www.google.com/analytics/terms/de.html és https://policies.google.com/?hl=de.
A cookie-k tárolását a böngészőszoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja; azonban vegye figyelembe, hogy ha ezt megteszi, akkor adott esetben nem tudja teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját. Ezenkívül a Browser-Add-on böngésző bővítmény letöltésével és telepítésével megakadályozhatja a cookie által előállított, a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címét is) elküldését és ezen adatok Google által történő kezelését. A letiltó cookie-k megakadályozzák az adatok jövőbeli gyűjtését, amikor Ön meglátogatja ezt a weboldalt. Ha különböző eszközökön szeretné megakadályozni, hogy a Universal Analytics adatokat gyűjtsön, akkor a letiltást az összes használt rendszeren el kell végeznie. Ha ide kattint, megtörténik a letiltó cookie beállítása: Google Analytics letiltása.

Kapcsolat
Személyes adatokat akkor gyűjtünk, ha Ön önkéntesen közli velünk azokat, például, amikor kapcsolatba lép velünk. Természetesen az ily módon átadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyre Ön a kapcsolatfelvételnél rendelkezésre bocsátotta ezeket. Ezen adatok közlése kifejezetten önkéntes alapon és az Ön hozzájárulásával történik. Amennyiben az adatok kommunikációs csatornát (például e-mail-címet, telefonszámot) jelentenek, akkor Ön hozzájárul ahhoz is, hogy adott esetben ezen kommunikációs csatornán keresztül is kapcsolatba lépjünk Önnel kérdésének megválaszolásához.
Hozzájárulási nyilatkozatait természetesen a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Kérjük, ehhez küldjön e-mailt erre a címre: dataprivacy@nemak.com
Az adatkezelés jogi alapja az érintett hozzájárulása esetén a GDPR 6. cikke (1) bek. 1. mondatának a) pontja.
E-mail küldésével átadott adatok kezelésének jogi alapja a GDPR 6. cikke (1) bek. 1. mondatának f) pontja.
A kapcsolatfelvétel keretében kapott adatait azonnal törölni fogjuk, ha az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük.

Pályázás
Elektronikus úton is benyújthatja pályázatát vállalatunknak. Adatait természetesen kizárólag pályázatának feldolgozásához használjuk fel, és nem adjuk tovább a Nemak konszernen kívüli harmadik félnek. További információért, kérjük, vegye figyelembe a pályázási folyamatban a hozzájárulási nyilatkozatot és a pályázókezelő rendszerünkön (Successfactors) belül az adatvédelmi nyilatkozatot.

Nincs adattovábbítás harmadik fél számára
Az adatait harmadik fél részére nem továbbítjuk, kivéve, ha erre törvény kötelez minket. Amennyiben külső szolgáltatók kapcsolatba kerülnek személyes adataival, törvényi, műszaki és szervezeti intézkedésekkel, valamint rendszeres ellenőrzésekkel biztosítottuk, hogy azok betartsák az adatvédelmi törvények előírásait.


Biztonság
Széles körű technikai és működési óvintézkedéseket vezettünk be adatainak védelmére véletlen vagy szándékos manipulációval, adatvesztéssel, megsemmisítéssel vagy jogosulatlan hozzáféréssel szemben. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen felülvizsgáljuk, és hozzáigazítjuk a technológiai fejlődéshez.

Hírlevél
Ha fel szeretne iratkozni a hírlevelünkre, meg kell adnia azt az e-mail-címét, amelyre a hírlevél küldését kéri. A hírlevelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával küldjük ki. E-mail-címének megadása után visszaigazoló e-mailt kap a megadott e-mail-címre. A hírlevél küldésére csak akkor kerül sor, ha Ön azt kifejezetten megerősíti a visszaigazoló e-mailben található linkre kattintva (ez az úgynevezett double-opt-in). E-mail-címét kizárólag a hírlevél küldése céljából kezeljük, az adatkezelés jogi alapja a hírlevélre való feliratkozás után a GDPR 6. cikke (1) bek. 1. mondatának a) pontja.

E-mail-címét addig tároljuk, ameddig le nem iratkozik a hírlevélről. Természetesen Ön mindenkor jogosult a jövőre nézve visszavonni a hozzájárulását, és leiratkozni a hírlevélről. Ehhez szíveskedjék az Önnek küldött hírlevélben a megfelelő gombra kattintani, vagy pedig e-mailt küldeni erre a címre: dataprivacy@nemak.com


Az Ön jogai
Szívesen adunk felvilágosítást arról, tároljuk-e az Ön személyes adatait, s ha igen, melyeket. Ezenfelül Önt a mindenkori törvényi előfeltételek mellett megilleti a helyesbítéshez való jog (a GDPR 16. cikke), az adatkezelés korlátozásához való jog (a GDPR 18. cikke), a törléshez való jog (a GDPR 17. cikke), a tiltakozáshoz való jog (a GDPR 21. cikke) és az adathordozhatósághoz való jog (a GDPR 20. cikke).
Ezen jogok és az egyéb érvényesíthető közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelmi jogi előírásokat (a GDPR 77. cikke).
Kérjük, kérdéseit e címre küldje:
dataprivacy@nemak.com


Felelős adatkezelő
Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében az adatkezelő
NEMAK SAB de CV

Libramiento Arco Vial
Km. 3.8, García, Nuevo León
C.P. 66000
Telephone: +52 81 87485200
Telefax: +52 81 87485210
Email: inquires@nemak.com
Web: www.nemak.com

Kérjük, adja meg e-mail címét, amire az álláslehetőségre mutató linket küldhetjük. Javasolt a szélesebb kijelző használata, ezért kérjük, teljes képernyőn nyissa meg a levelet!
In order to improve your experience on the site, full scale device is required
OK

Adatvédelmi nyilatkozat

Üdvözöljük weboldalainkon, s örülünk az érdeklődésének. 
Az Ön személyes adatainak védelme fontos számunkra. Ezért alább szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy látogatásának mely adatait milyen célokra használjuk.

Melyek a személyes adatok?
A személyes adatok fogalmát az általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation, rövidítve GDPR) határozza meg. Eszerint „személyes adat” azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Ide tartozik például az Ön neve, címe, telefonszáma és születési ideje.


Adatok felhasználása

Hacsak a következő szakaszokban nem közlünk mást, weboldalaink használata közben nem gyűjtünk, nem kezelünk és nem használunk személyes adatokat.


Weboldalunk felhívásakor továbbítódik néhány információ, például az Ön IP-címe. Felvilágosítást adnak a használt eszközről (számítógép, okostelefon, táblagép stb.), a használt böngészőről (Internet Explorer, Safari, Firefox stb.), a weboldalhoz való hozzáférés pontos idejéről, az ún. referrerről (előzőleg meglátogatott oldal) és az átadott adatmennyiségről is.
Ezeket az adatokat nem használhatjuk fel az egyes felhasználók azonosításához. Ezenkívül később sem lehetséges az adatok összekapcsolásával történő azonosítás, mivel ilyen összekapcsolásra nem kerül sor. Mindazonáltal fenntartjuk magunknak a jogot, hogy visszamenőleg felülvizsgáljuk ezeket az adatokat, ha alapos gyanú merül fel a jogellenes felhasználásról. A tárolás ezenkívül weboldalunk megfelelő működésének biztosításához is szükséges. Ezen túlmenően rendszereink optimalizálására és biztonságának fenntartására is szolgál. Ezeken a célokon alapszik az adattárolást érintő jogos érdekünk is a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint.


Cookie-k
Weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ kínálatunk kényelmesebbé és hatékonyabbá tétele érdekében. Ezen a célon alapszik jogos érdekünk is a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint. A cookie szöveges fájl, mely általában nem tartalmaz személyes adatokat. A cookie-t a weboldalt kiszolgáló szerver küldi az Ön böngészőjének, és a böngésző tárolja azt. Ha a böngésző a szervertől lekér egy oldalt, a szerver a cookie-nak köszönhetően felismeri a böngészőt. 
Mi főleg „session cookie”-kat használunk. A „session cookie” ideiglenes cookie, a munkamenet végén törlődik. 
A böngészőben beállítható, hogy a látogató információt kapjon a cookie-k elhelyezéséről, és azt csak egyedi esetben engedje meg. Ezenkívül bizonyos esetekre vagy általánosan kizárható a cookie-k elfogadása, valamint bekapcsolható az, hogy a böngésző bezárásakor a cookie-k automatikusan törlődjenek. 
Ha letiltja a cookie-k elhelyezését, nem fogja tudni használni weboldalunk minden funkcióját.
Google Analytics
Ez a weboldal használja a Google Analytics alkalmazást, ami a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google”) webelemző szolgáltatása. A használat magában foglalja a „Universal Analytics” üzemmódot. Ezáltal lehetséges az adatok, munkamenetek és interakciók több eszközön történő hozzárendelése egy álneves felhasználói azonosítóhoz, így elemezve a felhasználónak az eszközökön folytatott tevékenységét.


A Google Analytics úgynevezett „cookie”-kat, szöveges fájlokat alkalmaz, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak, lehetővé téve a weboldal Ön általi használatának elemzését. A cookie által előállított információt az Ön weboldalhasználatáról a Google általában az Egyesült Államokban üzemelő szerveréhez továbbítja, és ott tárolja. Abban az esetben, amennyiben az IP-névtelenítés ezen a weboldalon aktív, a Google a felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződő államaiban előzetesen lerövidíti. Csak kivételes esetekben küldi a teljes IP-címet a Google az Egyesült Államokban üzemelő szerverére, és ott rövidíti le a címet. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által elküldött IP-címet a Google nem kapcsolja össze a birtokában lévő egyéb adatokkal. A jelen weboldal üzemeltetőjének megbízása alapján a Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje, Ön hogyan használja a weboldalt, jelentéseket állítson össze a weboldalon végzett tevékenységekről, valamint további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője részére a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatban. E célok alapján is jogos érdekünk az adatkezelés. A Google Analytics alkalmazásának jogi alapja a GDPR 6. cikke (1) bek. 1. mondatának f) pontja. A munkamenetek és kampányok bizonyos idő elteltével befejeződnek. Alapértelmezés szerint a munkamenetek befejeződnek, ha 30 percig nincs tevékenység, a kampányok pedig hat hónap elteltével fejeződnek be. Az időbeli korlátozás kampányoknál legfeljebb két év lehet. További információ a felhasználási feltételekről és az adatvédelemről e címek alatt található: https://www.google.com/analytics/terms/de.html és https://policies.google.com/?hl=de.
A cookie-k tárolását a böngészőszoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja; azonban vegye figyelembe, hogy ha ezt megteszi, akkor adott esetben nem tudja teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját. Ezenkívül a Browser-Add-on böngésző bővítmény letöltésével és telepítésével megakadályozhatja a cookie által előállított, a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címét is) elküldését és ezen adatok Google által történő kezelését. A letiltó cookie-k megakadályozzák az adatok jövőbeli gyűjtését, amikor Ön meglátogatja ezt a weboldalt. Ha különböző eszközökön szeretné megakadályozni, hogy a Universal Analytics adatokat gyűjtsön, akkor a letiltást az összes használt rendszeren el kell végeznie. Ha ide kattint, megtörténik a letiltó cookie beállítása: Google Analytics letiltása.

Kapcsolat
Személyes adatokat akkor gyűjtünk, ha Ön önkéntesen közli velünk azokat, például, amikor kapcsolatba lép velünk. Természetesen az ily módon átadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyre Ön a kapcsolatfelvételnél rendelkezésre bocsátotta ezeket. Ezen adatok közlése kifejezetten önkéntes alapon és az Ön hozzájárulásával történik. Amennyiben az adatok kommunikációs csatornát (például e-mail-címet, telefonszámot) jelentenek, akkor Ön hozzájárul ahhoz is, hogy adott esetben ezen kommunikációs csatornán keresztül is kapcsolatba lépjünk Önnel kérdésének megválaszolásához.
Hozzájárulási nyilatkozatait természetesen a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Kérjük, ehhez küldjön e-mailt erre a címre: dataprivacy@nemak.com
Az adatkezelés jogi alapja az érintett hozzájárulása esetén a GDPR 6. cikke (1) bek. 1. mondatának a) pontja. 
E-mail küldésével átadott adatok kezelésének jogi alapja a GDPR 6. cikke (1) bek. 1. mondatának f) pontja. 
A kapcsolatfelvétel keretében kapott adatait azonnal törölni fogjuk, ha az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük.

Pályázás
Elektronikus úton is benyújthatja pályázatát vállalatunknak. Adatait természetesen kizárólag pályázatának feldolgozásához használjuk fel, és nem adjuk tovább a Nemak konszernen kívüli harmadik félnek. További információért, kérjük, vegye figyelembe a pályázási folyamatban a hozzájárulási nyilatkozatot és a pályázókezelő rendszerünkön (Successfactors) belül az adatvédelmi nyilatkozatot.

Nincs adattovábbítás harmadik fél számára
Az adatait harmadik fél részére nem továbbítjuk, kivéve, ha erre törvény kötelez minket. Amennyiben külső szolgáltatók kapcsolatba kerülnek személyes adataival, törvényi, műszaki és szervezeti intézkedésekkel, valamint rendszeres ellenőrzésekkel biztosítottuk, hogy azok betartsák az adatvédelmi törvények előírásait.

Hírlevél
Ha fel szeretne iratkozni a hírlevelünkre, meg kell adnia azt az e-mail-címét, amelyre a hírlevél küldését kéri. A hírlevelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával küldjük ki. E-mail-címének megadása után visszaigazoló e-mailt kap a megadott e-mail-címre. A hírlevél küldésére csak akkor kerül sor, ha Ön azt kifejezetten megerősíti a visszaigazoló e-mailben található linkre kattintva (ez az úgynevezett double-opt-in). E-mail-címét kizárólag a hírlevél küldése céljából kezeljük, az adatkezelés jogi alapja a hírlevélre való feliratkozás után a GDPR 6. cikke (1) bek. 1. mondatának a) pontja.

E-mail-címét addig tároljuk, ameddig le nem iratkozik a hírlevélről. Természetesen Ön mindenkor jogosult a jövőre nézve visszavonni a hozzájárulását, és leiratkozni a hírlevélről. Ehhez szíveskedjék az Önnek küldött hírlevélben a megfelelő gombra kattintani, vagy pedig e-mailt küldeni erre a címre: dataprivacy@nemak.com


Biztonság
Széles körű technikai és működési óvintézkedéseket vezettünk be adatainak védelmére véletlen vagy szándékos manipulációval, adatvesztéssel, megsemmisítéssel vagy jogosulatlan hozzáféréssel szemben. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen felülvizsgáljuk, és hozzáigazítjuk a technológiai fejlődéshez.


Az Ön jogai
Szívesen adunk felvilágosítást arról, tároljuk-e az Ön személyes adatait, s ha igen, melyeket. Ezenfelül Önt a mindenkori törvényi előfeltételek mellett megilleti a helyesbítéshez való jog (a GDPR 16. cikke), az adatkezelés korlátozásához való jog (a GDPR 18. cikke), a törléshez való jog (a GDPR 17. cikke), a tiltakozáshoz való jog (a GDPR 21. cikke) és az adathordozhatósághoz való jog (a GDPR 20. cikke). 
Ezen jogok és az egyéb érvényesíthető közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelmi jogi előírásokat (a GDPR 77. cikke). 
Kérjük, kérdéseit e címre küldje:
dataprivacy@nemak.com


Felelős adatkezelő
Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében az adatkezelő 
NEMAK SAB de CV

Libramiento Arco Vial
Km. 3.8, García, Nuevo León
C.P. 66000
Telephone: +52 81 87485200
Telefax: +52 81 87485210
Web: www.nemak.com

Györ
Áttekintés
Csúcstechnológiájú hengerfejgyártás globális vonatkozásban

A Nemak győri gyártóegysége a globális vállalatcsoport meghatározó tagja, egyben a térség legjelentősebb könnyűfémöntéssel foglalkozó vállalata. foglalkozó vállalata.

A győri alumíniumöntöde benzin és dízel motorokhoz gyárt hengerfejeket a világ legnagyobb autógyárai számára. Innovatív fejlesztéseivel, kiváló minőségű termékeivel és csúcstechnológiát képviselő eszközparkjával az elmúlt 20 évben globális szereplővé vált.

A vállalat töretlen fejlődését és növekedési potenciálját jelzi, hogy 20 év alatt 5 gyártócsarnokkal is bővült, munkatársainak létszáma pedig a kezdeti 150-ről 1200-ra emelkedett.000-reemelkedett.

The current production capacity per year is about 3 million parts. A gyár évi 3 millió darab hengerfej legyártására képes.

Termékek és alkalmazott technológiák
Napi 13.000 legyártott hengerfej

A Nemak Győr Kft. alaptevékenysége a hengerfejgyártás, amely a  melegüzemben, a magkészítéssel veszi kezdetét. A homokmagok alakítják ki az öntés során a hengerfej üregeit.

A szilárd alumínium tömbök megolvasztása hatalmas kemencékben, 750 Celsius fokon történik. A megolvasztott alumínium tisztítás és előkészítés után kerülhet az öntőszerszámba.

A melegüzem harmadik meghatározó folyamata az öntés, amikor is az öntőszerszámba helyezett homokmagokat körbefolyja a folyékony alumínium.

A Nemak győri gyárában világszínvonalú öntési eljárásokat alkalmaznak, melyekhez a legmodernebb, robotizált berendezéseket használják.

A megszilárdult, félkész öntvényt Hidegüzembe kerül. A tisztítóban megszabadítják a homoktól, a magdaraboktól és a feleslegessé vált fémrészektől.

A hengerfejgyártás következő állomása a megmunkálás, amelynek mértéke a vevő igényeitől függ. A megmunkálás CNC fogácsoló gépek segítségével történik és jelentős hozzáadott értékkel bír.

Vevőink elégedettsége kiemelt jelentőségű, ezért rendkívül fontos a gyártás során a minőségellenőrzés. Minden hengerfej átmegy az előírt, szigorú ellenőrzési folyamatokon.

A gyártáshoz szükséges alapanyagok mozgatásában, valamint az ellenőrzött és minőségileg hibátlan késztermék pontos kiszállításában elengedhetetlen a logisztika szerepe: naponta átlagosan 13.000 hengerfej indul világkörüli útjára a megrendelőkhöz.

Együttműködés közép- és felsőfokú oktatási intézményekkel
Öntsd formába a jövőd!

Munkatársaink azok, akik egységes csapatként nap mint nap hozzájárulnak a Nemak Győr Kft. fejlődéséhez és sikereihez.

A Nemak számára kiemelt fontosságú a szakmai utánpótlás biztosítása, az új generációk képzése. Sikerünk egyik alappillére: a következő nemzedékek oktatása.

that is why we have built up relationships with secondary schools and universities in the cities of Győr and Miskolc. Ezért építettünk ki gyümölcsöző kapcsolatokat a győri és miskolci oktatási intézményekkel, melyek közül a legfontosabb partnereink:

•Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium
•Pattantyús-Ábrahám-Géza Ipari Szakközépiskola
•Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium
•Széchenyi István Egyetem
•Miskolci Egyetem

Vállalatunknál több szakma tanulói is valós termelési körülmények között, tapasztalt szakemberek felügyelete mellett ismerkedhetnek meg a kihívásokkal teli munkakörökkel. Ezáltal valós gyakorlati tapasztalatokkal gazdagodnak, amit a szakma megszerzése után könnyen készpénzre válthatnak. Legkiválóbb gyakornokaink már az iskola befejezése előtt biztosak lehetnek abban, hogy a későbbiekben munkatársként is számítunk rájuk.

 

Duális képzések
Az elmélet és a gyakorlat tökéletes ötvözése

A gyakorlati képzések fontosságát jelzi, hogy a gyár területén saját oktatóbázist alakítottunk ki, továbbá cégünknél külön szakember foglalkozik a gyakorlati oktatások megszervezésével és koordinálásával.

Büszkék vagyunk arra, hogy a Nemak Győr Kft. kezdeményezésére 2012-ben újraindult az öntészet középfokú oktatása. Így az egyre keresettebbé váló járműipari fémalkatrész-gyártó szakma jövendőbeli szakemberei is vállalatunknál sajátíthatják el a szakma fortélyait.

A középfokú tanulók mellett cégünk számára ugyanilyen fontos az egyetemi, főiskolai hallgatók szakmai útjának egyengetése. Felsőfokú oktatási partnereinkkel – a Miskolci és a Széchenyi István Egyetemmel – szorosan együttműködve kínálunk vonzó perspektívát az öntészeti és gépészeti tudományok iránt érdeklődőknek.

Villamosmérnök, gépészmérnök és anyagmérnök gyakornokaink a diploma kézhezvételét követően szintén jó eséllyel pályáznak a Nemak Győr Kft-nél nyitott mérnöki pozíciókra.

Társadalmi felelősségvállalás
Felelősséggel a környezetünkben élőkért

A Nemak Győr Kft. aktívan hozzájárul a működésének teret adó város és az itt élők jólétéhez is: az elmúlt években több százmillió forint értékben vette ki a részét a társadalmi felelősségvállalásból, melynek keretén belül különböző közhasznú és sportszervezeteket, valamint jótékonysági akciókat támogatott, kiemelt figyelmet fordítva a győri és Győr-környéki ifjúság testi és szellemi fejlődésének elősegítésére.

Kapcsolat
Nemak Győr Kft.

9027 Győr, Ipari park – Nyírfa sor

karrier.nemakgyor@nemak.com

Györ
Csúcstechnológiájú hengerfejgyártás globális vonatkozásban

A Nemak győri gyártóegysége a globális vállalatcsoport meghatározó tagja, egyben a térség legjelentősebb könnyűfémöntéssel foglalkozó vállalata. foglalkozó vállalata.

A győri alumíniumöntöde benzin és dízel motorokhoz gyárt hengerfejeket a világ legnagyobb autógyárai számára. Innovatív fejlesztéseivel, kiváló minőségű termékeivel és csúcstechnológiát képviselő eszközparkjával az elmúlt 20 évben globális szereplővé vált.

A vállalat töretlen fejlődését és növekedési potenciálját jelzi, hogy 20 év alatt 5 gyártócsarnokkal is bővült, munkatársainak létszáma pedig a kezdeti 150-ről 1200-ra emelkedett.000-reemelkedett.

The current production capacity per year is about 3 million parts. A gyár évi 3 millió darab hengerfej legyártására képes.

Napi 13.000 legyártott hengerfej

A Nemak Győr Kft. alaptevékenysége a hengerfejgyártás, amely a  melegüzemben, a magkészítéssel veszi kezdetét. A homokmagok alakítják ki az öntés során a hengerfej üregeit.

A szilárd alumínium tömbök megolvasztása hatalmas kemencékben, 750 Celsius fokon történik. A megolvasztott alumínium tisztítás és előkészítés után kerülhet az öntőszerszámba.

A melegüzem harmadik meghatározó folyamata az öntés, amikor is az öntőszerszámba helyezett homokmagokat körbefolyja a folyékony alumínium.

A Nemak győri gyárában világszínvonalú öntési eljárásokat alkalmaznak, melyekhez a legmodernebb, robotizált berendezéseket használják.

A megszilárdult, félkész öntvényt Hidegüzembe kerül. A tisztítóban megszabadítják a homoktól, a magdaraboktól és a feleslegessé vált fémrészektől.

A hengerfejgyártás következő állomása a megmunkálás, amelynek mértéke a vevő igényeitől függ. A megmunkálás CNC fogácsoló gépek segítségével történik és jelentős hozzáadott értékkel bír.

Vevőink elégedettsége kiemelt jelentőségű, ezért rendkívül fontos a gyártás során a minőségellenőrzés. Minden hengerfej átmegy az előírt, szigorú ellenőrzési folyamatokon.

A gyártáshoz szükséges alapanyagok mozgatásában, valamint az ellenőrzött és minőségileg hibátlan késztermék pontos kiszállításában elengedhetetlen a logisztika szerepe: naponta átlagosan 13.000 hengerfej indul világkörüli útjára a megrendelőkhöz.

Öntsd formába a jövőd!

Munkatársaink azok, akik egységes csapatként nap mint nap hozzájárulnak a Nemak Győr Kft. fejlődéséhez és sikereihez.

A Nemak számára kiemelt fontosságú a szakmai utánpótlás biztosítása, az új generációk képzése. Sikerünk egyik alappillére: a következő nemzedékek oktatása.

that is why we have built up relationships with secondary schools and universities in the cities of Győr and Miskolc. Ezért építettünk ki gyümölcsöző kapcsolatokat a győri és miskolci oktatási intézményekkel, melyek közül a legfontosabb partnereink:

•Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium
•Pattantyús-Ábrahám-Géza Ipari Szakközépiskola
•Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium
•Széchenyi István Egyetem
•Miskolci Egyetem

Vállalatunknál több szakma tanulói is valós termelési körülmények között, tapasztalt szakemberek felügyelete mellett ismerkedhetnek meg a kihívásokkal teli munkakörökkel. Ezáltal valós gyakorlati tapasztalatokkal gazdagodnak, amit a szakma megszerzése után könnyen készpénzre válthatnak. Legkiválóbb gyakornokaink már az iskola befejezése előtt biztosak lehetnek abban, hogy a későbbiekben munkatársként is számítunk rájuk.

 

Az elmélet és a gyakorlat tökéletes ötvözése

A gyakorlati képzések fontosságát jelzi, hogy a gyár területén saját oktatóbázist alakítottunk ki, továbbá cégünknél külön szakember foglalkozik a gyakorlati oktatások megszervezésével és koordinálásával.

Büszkék vagyunk arra, hogy a Nemak Győr Kft. kezdeményezésére 2012-ben újraindult az öntészet középfokú oktatása. Így az egyre keresettebbé váló járműipari fémalkatrész-gyártó szakma jövendőbeli szakemberei is vállalatunknál sajátíthatják el a szakma fortélyait.

A középfokú tanulók mellett cégünk számára ugyanilyen fontos az egyetemi, főiskolai hallgatók szakmai útjának egyengetése. Felsőfokú oktatási partnereinkkel – a Miskolci és a Széchenyi István Egyetemmel – szorosan együttműködve kínálunk vonzó perspektívát az öntészeti és gépészeti tudományok iránt érdeklődőknek.

Villamosmérnök, gépészmérnök és anyagmérnök gyakornokaink a diploma kézhezvételét követően szintén jó eséllyel pályáznak a Nemak Győr Kft-nél nyitott mérnöki pozíciókra.

Felelősséggel a környezetünkben élőkért

A Nemak Győr Kft. aktívan hozzájárul a működésének teret adó város és az itt élők jólétéhez is: az elmúlt években több százmillió forint értékben vette ki a részét a társadalmi felelősségvállalásból, melynek keretén belül különböző közhasznú és sportszervezeteket, valamint jótékonysági akciókat támogatott, kiemelt figyelmet fordítva a győri és Győr-környéki ifjúság testi és szellemi fejlődésének elősegítésére.

Nemak Győr Kft.

9027 Győr, Ipari park – Nyírfa sor

karrier.nemakgyor@nemak.com