Projekt oświadczenia o ochronie danych
Oświadczenie o ochronie danych

Witamy na naszych stronach internetowych i dziękujemy za Państwa zainteresowanie.
Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego chcielibyśmy Państwa poniżej poinformować, jakie dane są pobierane w czasie wizyty na naszych stronach internetowych i do czego są one wykorzystywane.

Czym są dane osobowe?
Pojęcie danych osobowych zdefiniowane jest w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). W myśl tego rozporządzenia „dane osobowe” to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Należą do nich na przykład Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub data urodzenia.


Wykorzystywanie danych

O ile w zamieszczonych dalej sekcjach nie podano inaczej, zasadniczo przy korzystaniu z naszych stron internetowych nie są gromadzone, przetwarzane lub wykorzystywane żadne dane osobowe.


Przy wywołaniu naszej strony internetowej pobierane są niektóre informacje, na przykład Państwa adres IP. Przekazują też Państwo informacje o używanym urządzeniu końcowym (komputer, smartfon, tablet itd.), stosowanej przeglądarce (Internet Explorer, Safari, Firefox itd.), czasie wywołania strony internetowej, tzw. refererze oraz o objętości przekazanych danych.
Nie możemy wykorzystać tych danych do identyfikacji użytkownika. Poza tym niemożliwa będzie późniejsza identyfikacja za pomocą scalenia danych, ponieważ do takiego scalenia nie dochodzi. Jednak zastrzegamy sobie prawo do późniejszej weryfikacji tych danych w razie uzasadnionego podejrzenia o bezprawne korzystanie z naszych stron internetowych. Gromadzenie danych jest poza tym konieczne do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej. Oprócz tego służy ono optymalizacji i bezpieczeństwu naszych systemów. Te cele gromadzenia danych wynikają z naszych prawnie uzasadnionych interesów wymienionych w artykule 6 ustęp 1 litera f RODO.


Ciasteczka (cookies)
Aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika oraz efektywniejsza, nasza strona internetowa korzysta z ciasteczek. Ten cel gromadzenia danych wynika z naszych prawnie uzasadnionych interesów wymienionych w artykule 6 ustęp 1 litera f RODO. Ciasteczko jest to plik tekstowy niezawierający z reguły danych osobowych. Ciasteczko przesyłane jest przez serwer sieciowy na Państwa przeglądarkę, która je zachowuje. Jeśli przeglądarka wywołuje stronę internetową z tego serwera, to dzięki ciasteczkom jest on w stanie rozpoznać tę przeglądarkę.
Korzystamy głównie z „ciasteczek tymczasowych” („session cookies”). „Ciasteczko tymczasowe” jest usuwane po zakończeniu sesji.
W przeglądarce można określić, że otrzyma się informację o ustawianiu ciasteczek i że są one dozwolone tylko w indywidualnych przypadkach. Poza tym ciasteczka można blokować generalnie lub w określonych przypadkach, a także aktywować ich automatyczne usuwanie przy zamykaniu przeglądarki.
Jeżeli zablokują Państwo ustawianie ciasteczek, to nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.
Google Analytics
Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej firmy Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Korzystanie z tego serwisu obejmuje funkcję „Universal Analytics”. Umożliwia to przyporządkowanie danych, sesji i interakcji niezależnie od stosowanych urządzeń pseudonimowemu identyfikatorowi użytkownika (User ID) i analizowanie aktywności użytkownika na wielu urządzeniach.


Google Analytics stosuje tzw. ciasteczka (cookies), pliki tekstowe zachowywane na Państwa komputerze, umożliwiające analizę korzystania z naszej strony internetowej. Informacje o korzystaniu przez Państwa z naszej strony internetowej wygenerowane za pomocą ciasteczka z reguły są przekazywane i przechowywane na serwerze firmy Google znajdującym się w USA. Jeżeli zaznaczyli Państwo anonimizację adresu IP na tej stronie internetowej, to firma Google na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego przedtem skróci Państwa adres IP. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przekazywany będzie na serwer firmy Google znajdujący się w USA i dopiero tam skracany. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania przez Państwo z tej strony, sporządzania raportów o aktywnościach na tej stronie oraz do świadczenia jej operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z tej strony oraz Internetu. Ten cel przetwarzania danych także wynika z naszych prawnie uzasadnionych interesów. Podstawę prawną do korzystania z Google Analytics stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO. Sesje i kampanie wygasają po upływie określonego czasu. Standardowo sesje wygasają po 30 minutach braku aktywności, a kampanie wygasają po upływie sześciu miesięcy. Limit czasowy dla kampanii może wynosić maksymalnie 2 lata. Szczegółowe informacje o warunkach korzystania z usługi oraz o ochronie danych znajdą Państwo na stronach https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/?hl=pl.
Przez odpowiednie ustawienia w przeglądarce mogą Państwo zapobiec instalowaniu ciasteczek; informujemy jednak, że w tym przypadku ewentualnie nie będą Państwo mogli korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Poza tym mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych dotyczących korzystania z tej strony (włącznie z Państwa adresem IP) oraz ich wykorzystywaniu przez firmę Google poprzez ściągnięcie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki. Plik opt-out-cookie zapobiega gromadzeniu Państwa danych podczas przyszłych wizyt na naszej stronie internetowej. Aby zapobiec gromadzeniu danych przez Universal Analytics na wszystkich urządzeniach, należy wybrać opcję
opt-out na każdym używanym systemie. Klikając tutaj, aktywuje się opcję opt-out: Dezaktywuj Google Analytics.

Kontakt
Gromadzimy dane osobowe, jeżeli sami Państwo nam je przekażą – na przykład kontaktując się z nami. Dane osobowe przekazane nam tą drogą oczywiście wykorzystamy wyłącznie w tym celu, w jakim Państwo je udostępnili wchodząc z nami w kontakt. Przekazanie nam tych danych następuje dobrowolnie i za Państwa zgodą. Jeśli są to dane dotyczące kanałów komunikacyjnych (na przykład adres e-mailowy lub numer telefonu), to wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy skontaktowali się z Państwem za pomocą danego kanału komunikacyjnego, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie.


Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych osobowych. Można to uczynić, wysyłając mail na adres: dataprivacy@nemak.com.
Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku wyrażenia zgody stanowi artykuł 6 ustęp 1 zdanie 1 litera a RODO.
Podstawę prawną przetwarzania danych otrzymanych podczas przesyłania wiadomości mailowej stanowi artykuł 6 ustęp 1 zdanie 1 litera f RODO.
Państwa dane, które otrzymaliśmy w ramach skontaktowania się z nami, zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu ich gromadzenia.

Aplikacja
Mogą Państwo drogą elektroniczną aplikować o pracę w naszej firmie. Państwa dane oczywiście wykorzystamy wyłącznie w celu rozpatrzenia Państwa aplikacji. Nie będą one przekazywane osobom trzecim spoza grupy Nemak. Odnośnie szczegółowych informacji prosimy zapoznać się z oświadczeniem zgody w ramach procesu aplikacyjnego oraz z oświadczeniem o ochronie danych w ramach naszego systemu zarządzania aplikacjami (Successfactors).

Nie przekazujemy danych osobom trzecim.
Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim, chyba że zobowiązują nas do tego przepisy ustawowe. Jeżeli zewnętrzni usługodawcy mają styczność z Państwa danymi osobowymi, to środkami prawnymi, technicznymi i organizacyjnymi oraz przez regularne kontrole zapewniamy przestrzeganie przepisów ustaw o ochronie danych.
Bezpieczeństwo
Podjęliśmy szeroko zakrojone techniczne i zakładowe środki chroniące Państwa dane przed przypadkowymi bądź umyślnymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Nasze procedury bezpieczeństwa są regularnie weryfikowane i dostosowywane do postępu technologicznego.


Newsletter
Jeśli chcesz prenumerować nasz newsletter, musisz podać swój adres e-mailowy, na który chcesz go otrzymywać. Newsletter przesyłamy wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. Po wpisaniu swojego adresu e-mailowego otrzymasz na ten adres e-mail z potwierdzeniem. Newsletter zostanie przesłany tylko po wyraźnym potwierdzeniu przez kliknięcie na link podany w e-mailu z potwierdzeniem (tzw. podwójny opt-in). Twój adres e-mailowy będziemy przetwarzać wyłącznie w celu przesyłania newslettera, podstawę prawną przetwarzania danych po zaprenumerowaniu newslettera stanowi artykuł 6 ustęp 1 zdanie 1 litera a RODO.
Twój adres e-mailowy zostanie zachowany dopóty, dopóki nie zrezygnujesz z prenumeraty newslettera. Oczywiście w każdej chwili masz prawo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość i zrezygnować z prenumeraty newslettera. W tym celu należy kliknąć na odpowiedni przycisk w przesłanym newsletterze lub wysłać e-mail pod adres dataprivacy@nemak.com.


Państwa prawa
Chętnie udzielimy Państwu informacji, czy i jakie Państwa dane osobowe zostały u nas zgromadzone. Poza tym w przypadku spełnienia przesłanek przewidzianych przepisami mają Państwo prawo do sprostowania danych (artykuł 16 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (artykuł 18 RODO), usunięcia danych (artykuł 17 RODO), sprzeciwu (artykuł 21 RODO) oraz przenoszalności danych (artykuł 20 RODO).
Bez uszczerbku dla tych praw i możliwości skorzystania z innego prawnego środka administracyjnego lub sądowego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia prawa, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Państwa narusza przepisy rozporządzenie o ochronie danych(artykuł 77 RODO).
Pytania prosimy kierować na następujący adres:
dataprivacy@nemak.com
Administrator
Administratorem w myśl ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest
Tu wpisać: właściwy Wydział Nemak Global będący administratorem

NEMAK SAB de CV Libramiento Arco Vial Km. 3.8, García, Nuevo León C.P. 66000 Telephone: +52 81 87485200 Telefax: +52 81 87485210  Web: www.nemak.com Nemak S.A. is represented by: Armando Tamez Commercial Register: 14723*9 - Tax I.D. (RFC): TNE940608HS5

Podaj nam proszę swój adres e-mail, abyśmy mogli przesłać Ci link do stanowiska pracy. W celu dokonania aplikacji wymagany jest większy ekran, dlatego prosimy o otwarcie e-maila na pełnowymiarowym urządzeniu.
In order to improve your experience on the site, full scale device is required
OK

Projekt oświadczenia o ochronie danych
Oświadczenie o ochronie danych

Witamy na naszych stronach internetowych i dziękujemy za Państwa zainteresowanie.
Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego chcielibyśmy Państwa poniżej poinformować, jakie dane są pobierane w czasie wizyty na naszych stronach internetowych i do czego są one wykorzystywane.

Czym są dane osobowe?
Pojęcie danych osobowych zdefiniowane jest w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). W myśl tego rozporządzenia „dane osobowe” to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Należą do nich na przykład Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub data urodzenia.


Wykorzystywanie danych

O ile w zamieszczonych dalej sekcjach nie podano inaczej, zasadniczo przy korzystaniu z naszych stron internetowych nie są gromadzone, przetwarzane lub wykorzystywane żadne dane osobowe.


Przy wywołaniu naszej strony internetowej pobierane są niektóre informacje, na przykład Państwa adres IP. Przekazują też Państwo informacje o używanym urządzeniu końcowym (komputer, smartfon, tablet itd.), stosowanej przeglądarce (Internet Explorer, Safari, Firefox itd.), czasie wywołania strony internetowej, tzw. refererze oraz o objętości przekazanych danych.
Nie możemy wykorzystać tych danych do identyfikacji użytkownika. Poza tym niemożliwa będzie późniejsza identyfikacja za pomocą scalenia danych, ponieważ do takiego scalenia nie dochodzi. Jednak zastrzegamy sobie prawo do późniejszej weryfikacji tych danych w razie uzasadnionego podejrzenia o bezprawne korzystanie z naszych stron internetowych. Gromadzenie danych jest poza tym konieczne do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej. Oprócz tego służy ono optymalizacji i bezpieczeństwu naszych systemów. Te cele gromadzenia danych wynikają z naszych prawnie uzasadnionych interesów wymienionych w artykule 6 ustęp 1 litera f RODO.


Ciasteczka (cookies)
Aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika oraz efektywniejsza, nasza strona internetowa korzysta z ciasteczek. Ten cel gromadzenia danych wynika z naszych prawnie uzasadnionych interesów wymienionych w artykule 6 ustęp 1 litera f RODO. Ciasteczko jest to plik tekstowy niezawierający z reguły danych osobowych. Ciasteczko przesyłane jest przez serwer sieciowy na Państwa przeglądarkę, która je zachowuje. Jeśli przeglądarka wywołuje stronę internetową z tego serwera, to dzięki ciasteczkom jest on w stanie rozpoznać tę przeglądarkę.
Korzystamy głównie z „ciasteczek tymczasowych” („session cookies”). „Ciasteczko tymczasowe” jest usuwane po zakończeniu sesji.
W przeglądarce można określić, że otrzyma się informację o ustawianiu ciasteczek i że są one dozwolone tylko w indywidualnych przypadkach. Poza tym ciasteczka można blokować generalnie lub w określonych przypadkach, a także aktywować ich automatyczne usuwanie przy zamykaniu przeglądarki.
Jeżeli zablokują Państwo ustawianie ciasteczek, to nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.
Google Analytics
Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej firmy Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Korzystanie z tego serwisu obejmuje funkcję „Universal Analytics”. Umożliwia to przyporządkowanie danych, sesji i interakcji niezależnie od stosowanych urządzeń pseudonimowemu identyfikatorowi użytkownika (User ID) i analizowanie aktywności użytkownika na wielu urządzeniach.


Google Analytics stosuje tzw. ciasteczka (cookies), pliki tekstowe zachowywane na Państwa komputerze, umożliwiające analizę korzystania z naszej strony internetowej. Informacje o korzystaniu przez Państwa z naszej strony internetowej wygenerowane za pomocą ciasteczka z reguły są przekazywane i przechowywane na serwerze firmy Google znajdującym się w USA. Jeżeli zaznaczyli Państwo anonimizację adresu IP na tej stronie internetowej, to firma Google na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego przedtem skróci Państwa adres IP. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przekazywany będzie na serwer firmy Google znajdujący się w USA i dopiero tam skracany. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania przez Państwo z tej strony, sporządzania raportów o aktywnościach na tej stronie oraz do świadczenia jej operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z tej strony oraz Internetu. Ten cel przetwarzania danych także wynika z naszych prawnie uzasadnionych interesów. Podstawę prawną do korzystania z Google Analytics stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO. Sesje i kampanie wygasają po upływie określonego czasu. Standardowo sesje wygasają po 30 minutach braku aktywności, a kampanie wygasają po upływie sześciu miesięcy. Limit czasowy dla kampanii może wynosić maksymalnie 2 lata. Szczegółowe informacje o warunkach korzystania z usługi oraz o ochronie danych znajdą Państwo na stronach https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/?hl=pl.
Przez odpowiednie ustawienia w przeglądarce mogą Państwo zapobiec instalowaniu ciasteczek; informujemy jednak, że w tym przypadku ewentualnie nie będą Państwo mogli korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Poza tym mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych dotyczących korzystania z tej strony (włącznie z Państwa adresem IP) oraz ich wykorzystywaniu przez firmę Google poprzez ściągnięcie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki. Plik opt-out-cookie zapobiega gromadzeniu Państwa danych podczas przyszłych wizyt na naszej stronie internetowej. Aby zapobiec gromadzeniu danych przez Universal Analytics na wszystkich urządzeniach, należy wybrać opcję
opt-out na każdym używanym systemie. Klikając tutaj, aktywuje się opcję opt-out: Dezaktywuj Google Analytics.

Kontakt
Gromadzimy dane osobowe, jeżeli sami Państwo nam je przekażą – na przykład kontaktując się z nami. Dane osobowe przekazane nam tą drogą oczywiście wykorzystamy wyłącznie w tym celu, w jakim Państwo je udostępnili wchodząc z nami w kontakt. Przekazanie nam tych danych następuje dobrowolnie i za Państwa zgodą. Jeśli są to dane dotyczące kanałów komunikacyjnych (na przykład adres e-mailowy lub numer telefonu), to wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy skontaktowali się z Państwem za pomocą danego kanału komunikacyjnego, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie.


Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych osobowych. Można to uczynić, wysyłając mail na adres: dataprivacy@nemak.com.
Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku wyrażenia zgody stanowi artykuł 6 ustęp 1 zdanie 1 litera a RODO.
Podstawę prawną przetwarzania danych otrzymanych podczas przesyłania wiadomości mailowej stanowi artykuł 6 ustęp 1 zdanie 1 litera f RODO.
Państwa dane, które otrzymaliśmy w ramach skontaktowania się z nami, zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu ich gromadzenia.

Aplikacja
Mogą Państwo drogą elektroniczną aplikować o pracę w naszej firmie. Państwa dane oczywiście wykorzystamy wyłącznie w celu rozpatrzenia Państwa aplikacji. Nie będą one przekazywane osobom trzecim spoza grupy Nemak. Odnośnie szczegółowych informacji prosimy zapoznać się z oświadczeniem zgody w ramach procesu aplikacyjnego oraz z oświadczeniem o ochronie danych w ramach naszego systemu zarządzania aplikacjami (Successfactors).

Nie przekazujemy danych osobom trzecim.
Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim, chyba że zobowiązują nas do tego przepisy ustawowe. Jeżeli zewnętrzni usługodawcy mają styczność z Państwa danymi osobowymi, to środkami prawnymi, technicznymi i organizacyjnymi oraz przez regularne kontrole zapewniamy przestrzeganie przepisów ustaw o ochronie danych.
Bezpieczeństwo
Podjęliśmy szeroko zakrojone techniczne i zakładowe środki chroniące Państwa dane przed przypadkowymi bądź umyślnymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Nasze procedury bezpieczeństwa są regularnie weryfikowane i dostosowywane do postępu technologicznego.


Newsletter
Jeśli chcesz prenumerować nasz newsletter, musisz podać swój adres e-mailowy, na który chcesz go otrzymywać. Newsletter przesyłamy wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. Po wpisaniu swojego adresu e-mailowego otrzymasz na ten adres e-mail z potwierdzeniem. Newsletter zostanie przesłany tylko po wyraźnym potwierdzeniu przez kliknięcie na link podany w e-mailu z potwierdzeniem (tzw. podwójny opt-in). Twój adres e-mailowy będziemy przetwarzać wyłącznie w celu przesyłania newslettera, podstawę prawną przetwarzania danych po zaprenumerowaniu newslettera stanowi artykuł 6 ustęp 1 zdanie 1 litera a RODO.
Twój adres e-mailowy zostanie zachowany dopóty, dopóki nie zrezygnujesz z prenumeraty newslettera. Oczywiście w każdej chwili masz prawo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość i zrezygnować z prenumeraty newslettera. W tym celu należy kliknąć na odpowiedni przycisk w przesłanym newsletterze lub wysłać e-mail pod adres dataprivacy@nemak.com.


Państwa prawa
Chętnie udzielimy Państwu informacji, czy i jakie Państwa dane osobowe zostały u nas zgromadzone. Poza tym w przypadku spełnienia przesłanek przewidzianych przepisami mają Państwo prawo do sprostowania danych (artykuł 16 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (artykuł 18 RODO), usunięcia danych (artykuł 17 RODO), sprzeciwu (artykuł 21 RODO) oraz przenoszalności danych (artykuł 20 RODO).
Bez uszczerbku dla tych praw i możliwości skorzystania z innego prawnego środka administracyjnego lub sądowego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia prawa, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Państwa narusza przepisy rozporządzenie o ochronie danych(artykuł 77 RODO).
Pytania prosimy kierować na następujący adres:
dataprivacy@nemak.com
Administrator 
Administratorem w myśl ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest
Tu wpisać: właściwy Wydział Nemak Global będący administratorem

NEMAK SAB de CV Libramiento Arco Vial Km. 3.8, García, Nuevo León C.P. 66000 Telephone: +52 81 87485200 Telefax: +52 81 87485210  Web: www.nemak.com Nemak S.A. is represented by: Armando Tamez Commercial Register: 14723*9 - Tax I.D. (RFC): TNE940608HS5

Oferty pracy
1

2

3

Oferty pracy
Lead Engineer (m/w) Werkzeugbau Permanent - Frankfurt, Europe
Machining Engineer Permanent - Bielsko-Biala, Europe
Relacja z Nemak
Obejrzyj wywiad z Marcinem, w którym opowiada o doświadczeniach zdobytych będąc członkiem rodziny Nemak. Jeszcze
Marcin Jasek, Program Manager HPDC Product development Centre Poland
Oferty pracy
Lead Engineer (m/w) Werkzeugbau Permanent - Frankfurt, Europe
Machining Engineer Permanent - Bielsko-Biala, Europe