Veri Koruma Beyanı

İnternet sitemize hoş geldiniz der, şirketimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
Kişisel bilgilerinizin korunması bizim için önemli bir konudur. Bu sebeple sitemizi ziyaretinizde hangi bilgilerinizin, hangi amaçla kullanılıyor olduğu konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel bilgiler nelerdir?
Kişisel bilgiler kavramı, Alman Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) hükümleri kapsamında tanımlanmıştır. Bu hükümler anlamında “kişisel bilgiler”, teşhis edilen veya edilebilir gerçek şahıslara ilişkin bütün bilgileri kapsamaktadır. Bu bilgiler kapsamına örneğin resmi soyadınız, adresiniz, telefon numaranız veya doğum tarihiniz girmektedir.


Bilgilerin kullanılması

Aşağıdaki kısımlarda başka türlü açıklanmadığı takdirde, internet si¬te-lerimizin kullanımı esnasında prensip olarak kişisel bilgiler toplanmamakta, işlenmemekte veya kullanılmamaktadır.


İnternet sitemize erişim sağlandığında örneğin IP adresiniz gibi bazı bilgiler aktarılmaktadır. Bu bilgiler ayrıca kullanılan nihai cihaz (bilgisayar, akıllı telefon, tablet vs. gibi), kullanılan tarayıcı (İnternet Explorer, Safari, Firefox vs.), internet sitesine erişim sağlanan saat ve tarih, Referrer diye tanımlanan bilgi ve aktarılan veri miktarları hakkında veriler de içermektedir.
Bu bilgiler, tarafımızdan kullanıcının teşhis edilmesi amacı için kullanılamamaktadır. Ayrıca daha sonra bilgileri irtibatlandırmak suretiyle kimlik teşhisi de mümkün değildir, zira böyle bir irtibatlandırma yapıl¬ma-maktadır. Ancak yasadışı kullanıma ilişkin haklı bir şüphe duyulduğunda bu bilgileri sonradan inceleme hakkımızı saklı tutuyoruz. Ayrıca bu bilgilerin saklanması internet sitemizin usulüne uygun şekilde çalışması için gereklidir. Bu bilgiler, bunun yanı sıra sistemlerimizin güvenliğini en uygun seviyeye getirmeye de yaramaktadır. DSGVO’nun 6. maddesi, 1. fıkrası, f harfine göre verilerin saklanması yönündeki haklı menfaatimiz de bu amaçlara dayanmaktadır.


Çerezler
Teklifimizi kullanıcıya uygun ve verimli kılmak amacı ile internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. DSGVO’nun 6. maddesi, 1. fıkrası, f harfine göre haklı menfaatimiz de bu amaca dayanmaktadır. Çerez kavramı, normal olarak kişisel bilgi içermeyen bir metin dosyasını tanımlamaktadır. Söz konusu çerez, bir web sunucusu üzerinden sizin internet tarayıcınıza gönderilmekte ve bu tarayıcınız tarafından saklanmaktadır. Tarayıcı, sunucudan bir sayfanın açılmasını talep ettiğinde sunucu bu çerezler sayesinde tarayıcıyı yeniden teşhis etme olanağına sahip kılınmaktadır.
Biz ağırlıklı olarak “Session Cookies” türü (oturumla sınırlı) çerezler kullanmaktayız. “Session Cookie” kavramı, oturum sonunda silinen çerezleri ifade etmektedir.
Tarayıcınızda çerezlerin kullanılması halinde sizi bilgilendirmesi ve bazı çerezlere sadece belli başlı durumlarda izin verilmesi yönünde ayarları etkinleştirebilirsiniz. Ayrıca çerezlerin belli durumlarda veya genel olarak ret edilmesi ve tarayıcınızı kapattığınızda çerezlerin de otomatikman silinmesi modunu da etkinleştirebilirsiniz.
Çerezlerin kullanılmasını bloke etmeniz halinde internet sitemizin bütün işlevlerini kullanamayacaksınız.


Google Analytics
Bu internet sitesi, Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; “Google“) şirketine ait “Google Analytics internet analiz hizmetini kullanmaktadır. Sitenin kullanımı “Universal Analytics” işletim türünü kapsamaktadır. Bu şekilde verilerin, oturumların ve karşılıklı etkileşimlerin çok sayıda cihazı kapsayacak şekilde takma ad taşıyan bir kullanıcı ID’si ile irtibatlandırılması ve aynı kullanıcının farklı cihazlar üzerinden ortaya koyduğu faaliyetlerinin analiz edilmesi mümkündür.
Google Analytics, “Cookies” olarak adlandırılan ve bilgisayarınıza kaydedilen ve internet sitesinin tarafınızdan nasıl kullanıldığının analizini mümkün kılan metin dosyaları kullanmaktadır. Bu internet sitesinin tarafınızdan nasıl kullanıldığına ilişkin “Cookie” tarafından oluşturulan bilgiler, olağan durumlarda Google’in ABD’deki bir sunucusuna iletilmekte ve orada saklanmaktadır. Bu internet sitesinde IP’nizin anonimize edilmesi modunun etkinleştirilmesi halinde IP adresiniz Google tarafından sadece Avrupa Birliğine üye ülkelerde veya Avrupa Ekonomik Alanı anlaşmasına taraf ülkelerde önceden kısaltılmaktadır. Sadece istisnai durumlarda IP adresinizin tümü ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. Google Analytics kapsamında tarayıcınız tarafından gönderilen IP adresi Google’in diğer bilgileri ile birleştirilmemektedir. Google bu bilgileri, bu internet sitesini işletenin talimatı üzerine, internet sitesinin tarafınızdan kullanımını analiz etmek, internet site aktiviteleriniz hakkında raporlar derlemek ve internet sitesi ve internet kullanımıyla bağlantılı diğer hizmetleri, site işletenine sağlayabilmek amacıyla kullanacaktır. Bu amaçlar, aynı zamanda verilerin işlenmesine dair haklı menfaatimizin dayanağını da oluşturmaktadır. Google Analytics’in kullanılmasına ilişkin yasal dayanak, Alman Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, 1 b cümlesidir. Oturumlar ve kampanyalar, belli bir süre sonunda sonlandırılır. Oturumlar, standart olarak aktivitesiz geçen 30 dakika sonra, kampanyalar ise altı ay sonra sonlandırılır. Kampanyaların zaman limiti azami iki yıldır. Kullanma şartları ve veri korumayla ilgili ayrıntılı bilgilere https://www.google.com/analytics/terms/de.html veya https://policies.google.com/?hl=de adreslerinden erişebilirsiniz.
Tarayıcınızdaki ilgili ayarlarla çerezlerin kaydedilmesini önleyebilirsiniz; ancak bu durumda internet sitesinin bütün işlevlerini tüm kapsamıyla kullanamayacak olduğunuzu hatırlatmak isteriz. Bunun yanı sıra ilgili çerez tarafından oluşturulan ve internet sitesinin tarafınızdan kullanımına ilişkin bilgilerin (IP adresiniz de dâhil) Google’a gönderilmesini ve bu bilgilerin Google tarafından işlenmesini engellemek istiyorsanız, ilgili Browser-Add-on yazılımını bilgisayarınıza indirip kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Opt-Out türü çerezler, gelecekte bu internet sitesini ziyaret ettiğinizde size ait verilerin toplanmasını engeller. Bu bilgilerin farklı cihazlar üzerinden Universal Analytics yazılımıyla toplanmasını engellemek istiyorsanız, kullandığınız bütün sistemlerde Opt-Out modunu etkinleştirmeniz gerekmektedir. Opt-Out-Cookie modunu etkinleştirmek için tıklayınız: Google Analytics deaktivieren.

İletişim
Kişisel bilgilerinizi, örneğin bizimle iletişime geçtiğiniz durumlarda olduğu gibi sadece sizin tarafınızdan bize iletildiği takdirde topluyoruz. Bize bu şekilde iletilen kişisel bilgilerinizi, doğal olarak sadece bizimle iletişime geçmenizdeki amacınız doğrultusunda kullanıyoruz. Bu bilgileri bizimle paylaşmanız tamamen gönüllü olup, sadece sizin rızanızla gerçekleşmektedir. Bu bilgilerin sadece iletişim kanallarına (örneğin e-posta adresi, telefon numarası gibi) ilişkin bilgiler olması halinde, ilgili sorularınıza cevap mahiyetinde sizinle iletişime geçebilmemiz için bu kanalları kullanmamızı da kabul etmiş sayılıyorsunuz.
Kabul beyanlarınızı, gelecek için geçerli olmak üzere istediğiniz an geri çekebilirsiniz. Bunun için lütfen şu adresimize bir e-posta iletisi gönderiniz: dataprivacy@nemak.com
Kabul beyanınızın mevcut olduğu durumda verilerinizin işlenmesine yasal dayanak teşkil eden maddeler, Alman Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, 1 a cümlesidir.
Bize e-posta iletisi yoluyla aktarılan verilerinizin işlenmesine yasal dayanak teşkil eden maddeler, Alman Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, 1 f cümlesidir.
Bizimle iletişime geçmenizden dolayı elde edeceğimiz kişisel bilgileriniz, toplanmasıyla ulaşılmak istenen amaç için artık ihtiyaç duyulmadığı anda silinecektir.

İş başvuruları
Şirketimize yöneltmek istediğiniz iş başvurularınızı elektronik ortamda da gönderebilirsiniz. Bu bağlamda vereceğiniz kişisel bilgilerinizi sadece iş başvurunuzun değerlendirilmesi için kullanacak ve Nemak Şirketler Grubu haricindeki üçüncü taraflarla paylaşmayacağız. Daha fazla bilgi için iş başvuru sürecindeki rıza beyanını ve iş başvuruları yönetim sistemimiz dâhilindeki (başarı faktörü) veri koruma beyanını dikkate almanızı rica ederiz.

Verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır
Yasal bir zorunluluk olmadıkça verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır. Harici hizmet sağlayıcılarıyla kişisel bilgilerinizin paylaşıldığı durumlarda ise, bu sağlayıcıların da veri koruma mevzuatlarına uymalarını sağlayacak yasal, teknik ve lojistik tedbirler almış bulunuyor ve bu uygunluğu düzenli aralıklarla yaptığımız kontrollerle temin ediyoruz.


Güvenlik
Size ait bilgilerin tesadüfen veya kasıtlı olarak manipüle edilmekten, kaybolmaktan, tahrip edilmekten veya bunlara yetkisiz kişilerce erişimden korunması amacıyla kapsamlı teknik ve işletme esaslı koruyucu tedbirler almış bulunuyoruz. Güvenlik yöntemlerimiz düzenli aralıklarla kontrol edilmekte ve teknolojik gelişmelere uyarlanmaktadır.

E-Bülten
E-Bültenimize abone olmak istiyorsanız, bülteni almayı arzu ettiğiniz e-posta adresinizi bize bildirmek zorundasınız. Bültenimiz, sadece sizin açık kabul beyanınız üzerine tarafınıza gönderilecektir. E-posta adresinizi girdikten sonra, verdiğiniz bu e-posta adresinize bir onay e-posta iletisi gönderilecektir. E-Bülten, ancak onay e-posta iletimizde gösterilen link’i tıklamanızdan sonra (Double-Opt-In) gönderilecektir. E-posta adresinizi sadece e-bülteni tarafınıza göndermek amacı için işleme koyuyoruz. E-Bültene kayıt olduktan sonraki süreçte verilerin işlenmesine yasal dayanak oluşturan mevzuat, Alman Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, 1. cümlesi, a bendidir.

E-posta adresiniz, e-bülten kaydınızı sildireceğiniz tarihe kadar saklanacaktır. Elbette ki istediğiniz an kabul beyanınızı geleceğe yönelik olmak üzere geri çekebilir ve e-bülten kaydınızı sildirebilirsiniz. Bunun için size gönderilen e-bültenin ilgili butonunu tıklamanız ya da dataprivacy@nemak.com adresine bir e-posta göndermeniz gerekmektedir.

 


Haklarınız
Size ait kişisel bilgilerin tarafımızdan saklanıp saklanmadığı ve bu bilgilerin neler olduğu konusunda size memnuniyetle bilgi verebiliriz. Bunun yanı sıra ilgili yasal koşulların yerine gelmiş olması durumunda bu bilgileri düzeltme (DSGVO madde 16), işlenmesini kısıtlama (DSGVO madde 18), silinmesini talep etme (DSGVO madde 17), bunlara itiraz etme (DSGVO madde 21) ve bu verilerin aktarılması (DSGVO madde 20) haklarına da sahipsiniz.
Bu haklarınızdan ve konuyla ilgili diğer türlü idari yasal yollara veya mahkeme kanun yoluna başvuru olanaklarınızdan bağımsız olarak, sizinle ilgili kişisel bilgilerin işlenmesinin veri koruma mevzuatlarına aykırı olduğu kanaatinde iseniz, özellikle kaldığınız, işyerinizin bulunduğu veya muhtemel ihlalin gerçekleştiği sözleşme tarafı ülkenin denetim makamına istediğiniz an itiraz etme olanağına da sahipsiniz (DSGVO madde 77).
Sorularınızı lütfen şu adrese yöneltiniz:
dataprivacy@nemak.com


Sorumlu
Alman Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) hükümleri anlamında sorumlu
Buraya yazılacak:
NEMAK SAB de CV
Libramiento Arco Vial
Km. 3.8, García, Nuevo León
C.P. 66000
Telephone: +52 81 87485200
Telefax: +52 81 87485210
Web: www.nemak.com

 

İlan edilen pozisyona ilişkin linki gönderebilmemiz için lütfen bize e-posta adresinizi bildirin. Başvuru için daha büyük bir ekrana ihtiyaç duyarsınız. Bu nedenle e-postayı tam ekran modunda açın.
In order to improve your experience on the site, full scale device is required
OK

Veri Koruma Beyanı

İnternet sitemize hoş geldiniz der, şirketimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. 
Kişisel bilgilerinizin korunması bizim için önemli bir konudur. Bu sebeple sitemizi ziyaretinizde hangi bilgilerinizin, hangi amaçla kullanılıyor olduğu konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel bilgiler nelerdir?
Kişisel bilgiler kavramı, Alman Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) hükümleri kapsamında tanımlanmıştır. Bu hükümler anlamında “kişisel bilgiler”, teşhis edilen veya edilebilir gerçek şahıslara ilişkin bütün bilgileri kapsamaktadır. Bu bilgiler kapsamına örneğin resmi soyadınız, adresiniz, telefon numaranız veya doğum tarihiniz girmektedir.


Bilgilerin kullanılması

Aşağıdaki kısımlarda başka türlü açıklanmadığı takdirde, internet si¬te-lerimizin kullanımı esnasında prensip olarak kişisel bilgiler toplanmamakta, işlenmemekte veya kullanılmamaktadır.


İnternet sitemize erişim sağlandığında örneğin IP adresiniz gibi bazı bilgiler aktarılmaktadır. Bu bilgiler ayrıca kullanılan nihai cihaz (bilgisayar, akıllı telefon, tablet vs. gibi), kullanılan tarayıcı (İnternet Explorer, Safari, Firefox vs.), internet sitesine erişim sağlanan saat ve tarih, Referrer diye tanımlanan bilgi ve aktarılan veri miktarları hakkında veriler de içermektedir.
Bu bilgiler, tarafımızdan kullanıcının teşhis edilmesi amacı için kullanılamamaktadır. Ayrıca daha sonra bilgileri irtibatlandırmak suretiyle kimlik teşhisi de mümkün değildir, zira böyle bir irtibatlandırma yapıl¬ma-maktadır. Ancak yasadışı kullanıma ilişkin haklı bir şüphe duyulduğunda bu bilgileri sonradan inceleme hakkımızı saklı tutuyoruz. Ayrıca bu bilgilerin saklanması internet sitemizin usulüne uygun şekilde çalışması için gereklidir. Bu bilgiler, bunun yanı sıra sistemlerimizin güvenliğini en uygun seviyeye getirmeye de yaramaktadır. DSGVO’nun 6. maddesi, 1. fıkrası, f harfine göre verilerin saklanması yönündeki haklı menfaatimiz de bu amaçlara dayanmaktadır.


Çerezler
Teklifimizi kullanıcıya uygun ve verimli kılmak amacı ile internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. DSGVO’nun 6. maddesi, 1. fıkrası, f harfine göre haklı menfaatimiz de bu amaca dayanmaktadır. Çerez kavramı, normal olarak kişisel bilgi içermeyen bir metin dosyasını tanımlamaktadır. Söz konusu çerez, bir web sunucusu üzerinden sizin internet tarayıcınıza gönderilmekte ve bu tarayıcınız tarafından saklanmaktadır. Tarayıcı, sunucudan bir sayfanın açılmasını talep ettiğinde sunucu bu çerezler sayesinde tarayıcıyı yeniden teşhis etme olanağına sahip kılınmaktadır. 
Biz ağırlıklı olarak “Session Cookies” türü (oturumla sınırlı) çerezler kullanmaktayız. “Session Cookie” kavramı, oturum sonunda silinen çerezleri ifade etmektedir. 
Tarayıcınızda çerezlerin kullanılması halinde sizi bilgilendirmesi ve bazı çerezlere sadece belli başlı durumlarda izin verilmesi yönünde ayarları etkinleştirebilirsiniz. Ayrıca çerezlerin belli durumlarda veya genel olarak ret edilmesi ve tarayıcınızı kapattığınızda çerezlerin de otomatikman silinmesi modunu da etkinleştirebilirsiniz. 
Çerezlerin kullanılmasını bloke etmeniz halinde internet sitemizin bütün işlevlerini kullanamayacaksınız.


Google Analytics
Bu internet sitesi, Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; “Google“) şirketine ait “Google Analytics internet analiz hizmetini kullanmaktadır. Sitenin kullanımı “Universal Analytics” işletim türünü kapsamaktadır. Bu şekilde verilerin, oturumların ve karşılıklı etkileşimlerin çok sayıda cihazı kapsayacak şekilde takma ad taşıyan bir kullanıcı ID’si ile irtibatlandırılması ve aynı kullanıcının farklı cihazlar üzerinden ortaya koyduğu faaliyetlerinin analiz edilmesi mümkündür.
Google Analytics, “Cookies” olarak adlandırılan ve bilgisayarınıza kaydedilen ve internet sitesinin tarafınızdan nasıl kullanıldığının analizini mümkün kılan metin dosyaları kullanmaktadır. Bu internet sitesinin tarafınızdan nasıl kullanıldığına ilişkin “Cookie” tarafından oluşturulan bilgiler, olağan durumlarda Google’in ABD’deki bir sunucusuna iletilmekte ve orada saklanmaktadır. Bu internet sitesinde IP’nizin anonimize edilmesi modunun etkinleştirilmesi halinde IP adresiniz Google tarafından sadece Avrupa Birliğine üye ülkelerde veya Avrupa Ekonomik Alanı anlaşmasına taraf ülkelerde önceden kısaltılmaktadır. Sadece istisnai durumlarda IP adresinizin tümü ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. Google Analytics kapsamında tarayıcınız tarafından gönderilen IP adresi Google’in diğer bilgileri ile birleştirilmemektedir. Google bu bilgileri, bu internet sitesini işletenin talimatı üzerine, internet sitesinin tarafınızdan kullanımını analiz etmek, internet site aktiviteleriniz hakkında raporlar derlemek ve internet sitesi ve internet kullanımıyla bağlantılı diğer hizmetleri, site işletenine sağlayabilmek amacıyla kullanacaktır. Bu amaçlar, aynı zamanda verilerin işlenmesine dair haklı menfaatimizin dayanağını da oluşturmaktadır. Google Analytics’in kullanılmasına ilişkin yasal dayanak, Alman Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, 1 b cümlesidir. Oturumlar ve kampanyalar, belli bir süre sonunda sonlandırılır. Oturumlar, standart olarak aktivitesiz geçen 30 dakika sonra, kampanyalar ise altı ay sonra sonlandırılır. Kampanyaların zaman limiti azami iki yıldır. Kullanma şartları ve veri korumayla ilgili ayrıntılı bilgilere https://www.google.com/analytics/terms/de.html veya https://policies.google.com/?hl=de adreslerinden erişebilirsiniz. 
Tarayıcınızdaki ilgili ayarlarla çerezlerin kaydedilmesini önleyebilirsiniz; ancak bu durumda internet sitesinin bütün işlevlerini tüm kapsamıyla kullanamayacak olduğunuzu hatırlatmak isteriz. Bunun yanı sıra ilgili çerez tarafından oluşturulan ve internet sitesinin tarafınızdan kullanımına ilişkin bilgilerin (IP adresiniz de dâhil) Google’a gönderilmesini ve bu bilgilerin Google tarafından işlenmesini engellemek istiyorsanız, ilgili Browser-Add-on yazılımını bilgisayarınıza indirip kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Opt-Out türü çerezler, gelecekte bu internet sitesini ziyaret ettiğinizde size ait verilerin toplanmasını engeller. Bu bilgilerin farklı cihazlar üzerinden Universal Analytics yazılımıyla toplanmasını engellemek istiyorsanız, kullandığınız bütün sistemlerde Opt-Out modunu etkinleştirmeniz gerekmektedir. Opt-Out-Cookie modunu etkinleştirmek için tıklayınız: Google Analytics deaktivieren.

İletişim
Kişisel bilgilerinizi, örneğin bizimle iletişime geçtiğiniz durumlarda olduğu gibi sadece sizin tarafınızdan bize iletildiği takdirde topluyoruz. Bize bu şekilde iletilen kişisel bilgilerinizi, doğal olarak sadece bizimle iletişime geçmenizdeki amacınız doğrultusunda kullanıyoruz. Bu bilgileri bizimle paylaşmanız tamamen gönüllü olup, sadece sizin rızanızla gerçekleşmektedir. Bu bilgilerin sadece iletişim kanallarına (örneğin e-posta adresi, telefon numarası gibi) ilişkin bilgiler olması halinde, ilgili sorularınıza cevap mahiyetinde sizinle iletişime geçebilmemiz için bu kanalları kullanmamızı da kabul etmiş sayılıyorsunuz. 
Kabul beyanlarınızı, gelecek için geçerli olmak üzere istediğiniz an geri çekebilirsiniz. Bunun için lütfen şu adresimize bir e-posta iletisi gönderiniz: dataprivacy@nemak.com
Kabul beyanınızın mevcut olduğu durumda verilerinizin işlenmesine yasal dayanak teşkil eden maddeler, Alman Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, 1 a cümlesidir. 
Bize e-posta iletisi yoluyla aktarılan verilerinizin işlenmesine yasal dayanak teşkil eden maddeler, Alman Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, 1 f cümlesidir. 
Bizimle iletişime geçmenizden dolayı elde edeceğimiz kişisel bilgileriniz, toplanmasıyla ulaşılmak istenen amaç için artık ihtiyaç duyulmadığı anda silinecektir.

İş başvuruları
Şirketimize yöneltmek istediğiniz iş başvurularınızı elektronik ortamda da gönderebilirsiniz. Bu bağlamda vereceğiniz kişisel bilgilerinizi sadece iş başvurunuzun değerlendirilmesi için kullanacak ve Nemak Şirketler Grubu haricindeki üçüncü taraflarla paylaşmayacağız. Daha fazla bilgi için iş başvuru sürecindeki rıza beyanını ve iş başvuruları yönetim sistemimiz dâhilindeki (başarı faktörü) veri koruma beyanını dikkate almanızı rica ederiz.

Verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır
Yasal bir zorunluluk olmadıkça verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır. Harici hizmet sağlayıcılarıyla kişisel bilgilerinizin paylaşıldığı durumlarda ise, bu sağlayıcıların da veri koruma mevzuatlarına uymalarını sağlayacak yasal, teknik ve lojistik tedbirler almış bulunuyor ve bu uygunluğu düzenli aralıklarla yaptığımız kontrollerle temin ediyoruz.


Güvenlik
Size ait bilgilerin tesadüfen veya kasıtlı olarak manipüle edilmekten, kaybolmaktan, tahrip edilmekten veya bunlara yetkisiz kişilerce erişimden korunması amacıyla kapsamlı teknik ve işletme esaslı koruyucu tedbirler almış bulunuyoruz. Güvenlik yöntemlerimiz düzenli aralıklarla kontrol edilmekte ve teknolojik gelişmelere uyarlanmaktadır.

E-Bülten
E-Bültenimize abone olmak istiyorsanız, bülteni almayı arzu ettiğiniz e-posta adresinizi bize bildirmek zorundasınız. Bültenimiz, sadece sizin açık kabul beyanınız üzerine tarafınıza gönderilecektir. E-posta adresinizi girdikten sonra, verdiğiniz bu e-posta adresinize bir onay e-posta iletisi gönderilecektir. E-Bülten, ancak onay e-posta iletimizde gösterilen link’i tıklamanızdan sonra (Double-Opt-In) gönderilecektir. E-posta adresinizi sadece e-bülteni tarafınıza göndermek amacı için işleme koyuyoruz. E-Bültene kayıt olduktan sonraki süreçte verilerin işlenmesine yasal dayanak oluşturan mevzuat, Alman Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, 1. cümlesi, a bendidir.

E-posta adresiniz, e-bülten kaydınızı sildireceğiniz tarihe kadar saklanacaktır. Elbette ki istediğiniz an kabul beyanınızı geleceğe yönelik olmak üzere geri çekebilir ve e-bülten kaydınızı sildirebilirsiniz. Bunun için size gönderilen e-bültenin ilgili butonunu tıklamanız ya da dataprivacy@nemak.com adresine bir e-posta göndermeniz gerekmektedir.

 


Haklarınız
Size ait kişisel bilgilerin tarafımızdan saklanıp saklanmadığı ve bu bilgilerin neler olduğu konusunda size memnuniyetle bilgi verebiliriz. Bunun yanı sıra ilgili yasal koşulların yerine gelmiş olması durumunda bu bilgileri düzeltme (DSGVO madde 16), işlenmesini kısıtlama (DSGVO madde 18), silinmesini talep etme (DSGVO madde 17), bunlara itiraz etme (DSGVO madde 21) ve bu verilerin aktarılması (DSGVO madde 20) haklarına da sahipsiniz. 
Bu haklarınızdan ve konuyla ilgili diğer türlü idari yasal yollara veya mahkeme kanun yoluna başvuru olanaklarınızdan bağımsız olarak, sizinle ilgili kişisel bilgilerin işlenmesinin veri koruma mevzuatlarına aykırı olduğu kanaatinde iseniz, özellikle kaldığınız, işyerinizin bulunduğu veya muhtemel ihlalin gerçekleştiği sözleşme tarafı ülkenin denetim makamına istediğiniz an itiraz etme olanağına da sahipsiniz (DSGVO madde 77). 
Sorularınızı lütfen şu adrese yöneltiniz:
dataprivacy@nemak.com


Sorumlu 
Alman Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) hükümleri anlamında sorumlu 
Buraya yazılacak: 
NEMAK SAB de CV
Libramiento Arco Vial
Km. 3.8, García, Nuevo León
C.P. 66000
Telephone: +52 81 87485200
Telefax: +52 81 87485210
Web: www.nemak.com

 

İŞ ARA
1

2

3

Öne Çıkanlar
Projektingenieur Industrie 4.0 (m/w) Permanent - Frankfurt, Europe
Lead Engineer (m/w) Werkzeugbau Permanent - Frankfurt, Europe
Nemak Hikayeleri
Nemak ailesinin bir parçası olan Marcin‘ın deneyimini dinleyin daha fazlası
Marcin Jasek, Program Manager HPDC Product development Centre Poland
Öne Çıkanlar
Projektingenieur Industrie 4.0 (m/w) Permanent - Frankfurt, Europe
Lead Engineer (m/w) Werkzeugbau Permanent - Frankfurt, Europe